Home Aktuelnosti Arhiva Klinika za neurologiju KCS dobila titulu Centar za izuzetnost u oblasti inflamatornih neuropatija
Klinika za neurologiju KCS dobila titulu Centar za izuzetnost u oblasti inflamatornih neuropatija

Međunarodna fondacija za Guillain-Barré-ov sindrom i hroničnu inflamatornu demijelinizacionu polineuropatiju

(GBS/CIDP Foundation International) u februaru mesecu 2017. godine proglasila je Kliniku za neurologiju KCS centrom za izuzetnost u oblasti dijagnostike i lečenja inflamatornih neuropatija čime je Klinika uvrštena u red retkih ustanova u svetu sa ovom titulom. U obaveštenju se navodi da je Klinika za neurologiju KCS zaslužila ovo zvanje na osnovu dugogodišnjih visokih standarda dijagnostike i tretmana pacijenata sa inflamatornim neuropatijama. Tim Klinike koji se bavi ovim bolestima čine: prof. dr Dragana Lavrnić, prof. dr Zorica Stević, prof. dr Vidosava Rakočević-Stojanović, prof. dr Dejana Jovanović, asist. dr Ivana Basta, asist. dr Aleksandra Kačar, asist. dr Ana Nikolić, asist. dr Ivana Berisavac i dr Stojan Perić. Svi članovi tima veruju da će ova titula doneti dobro svim pacijentima sa inflamatornim neuropatijama u Srbiji i regionu, jer će omogućiti još bolju dijagnostiku i lečenje, kao i bitna istraživanja u ovoj oblasti.

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.