Dr Nikola Veselinović

DR NIKOLA VESELINOVIĆ

 

 

 

 

Polikliničko-dijagnostička služba Klinike za neurologiju
Pozicija: neurolog
Adresa: Klinika za neurologiju, Dr Subotića 6, Klinički centar Srbije, 11000 Beograd, Srbija
Kontakt telefon: 011-3064-200
Dr Nikola Veselinović rođen je 1983. godine. Osnovne studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio je 2008. godine sa prosečnom ocenom 9.4, a tokom školovanja bio je stipendista Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka i dobitnik stipendije Univerziteta u Beogradu. Od 2010. godine angažovan je na polju neurologije, inicijalno kao istraživač saradnik na projektu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja u oblasti bolesti malih krvnih sudova mozga, pod rukovodstvom prof. Nadežde Šternić (2010-2013.), a potom kao klinički lekar i specijalizant Klinike za neurologiju (od 2013.). Postdiplomske studije iz neurologije započeo je 2013. godine. Specijalizaciju iz neurologije završio je januara 2018. i od tada radi kao neurolog Polikliničko-dijagnostičke službe. Dr Nikola Veselinović je oženjen i otac dvoje dece.
Stipendista EFNS Department to Department programa (2014.) u trajanju od dva meseca, Klinika za neurologiju, Univerzitetska Klinika Gisen i Marburg, Nemačka, pod mentorstvom prof. Manfreda Kapsa.
Edukacija iz oblasti neurosonologije u okviru Nacionalne škole za neuroangiologiju, Srbija (2011-2012.). Međunarodno uverenje za eksperta iz oblasti neurosonologije, Evropsko društvo za neurosonologiju i cerebralnu hemodinamiku (2014., Portorož, Slovenija).
Cerebrovaskularne bolesti, glavobolje, neurosonologija, epilepsije
Srpsko Lekarsko Društvo
Društvo neurologa Srbije
Evropska akademija za neurologiju
Nacionalno udruženje za glavobolje Srbije (NUGS)
Engleski

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.