Home
Dr Čarna Jovanović

alt

DR ČARNA JOVANOVIĆ
 

 

 

 

Čarna Jovanović je rođena 1990. godine u Smederevu gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Tokom srednje škole je bila polaznik Istraživačke stanice Petnica na programima istorije i molekularne biomedicine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2015. godine, a 2016. godine upisuje doktorske studije na modulu epidemiologija. Izabrana je u zvanje istraživača-pripravnika u maju 2018. godine. Od juna 2018. godine zaposlena na Klinici za neurologiju Kliničkog Centra Srbije, gde trenutno obavlja specijalistički staž.
ekstrapiramidni poremećaji: distonije, tremor, Wilsonova bolest, neurofiziologija: analiza tremora
Tokom studija je bila stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kompanije Delta holding i grada Smedereva, dobitnik nagrade Dositeja i Svetosavske povelje za stvaralaštvo mladih grada Smedereva, kao i dobitnik stipendije DAAD fondacije i Univerzitetske klinike Hamburg Eppendorf za jednomesečno stručno usavršavanje na ovoj klinici. Dobitnik je druge nagrade za prezentaciju slučaja na Prolećnoj školi mladih neurologa u organizacije Evropske akademije neurologije.
Društvo neurologa Srbije, European Academy of Neurology, International Parkinson and Movement Disorder Society
Govori francuski, engleski i španski

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.