Home
Dr Jovana Ivanović

alt

DR JOVANA IVANOVIĆ
 

 

 

 

Dr Jovana Ivanović je rođena 04.07.1990. godine u Beogradu. 2015. godine je diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalističke akademske studije iz kliničke neurologije je upisala 2015. godine, a decembra 2016. godine je uspešno odbranila završni rad “Bol u multiploj sklerozi – prevalencija i kliničke karakteristike”. Decembra 2019. godine je uspošno odbranila doktorsku disertaciju iz oblasti neurologije pod naslovom “Uticaj lečenja interferonom-beta na progresiju funkcionalne neurološke onesposobljenosti kod bolesnika sa relapsno-remitentnom multiplom sklerozom”.

Kandidatkinja je bila zaposlena na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao istraživač saradnik za oblast neurologije na projektima Ministarstva tokom 2019. godine.

Od jula 2015. godine je volontirala, a potom se i zaposlila kao klinički lekar na Odeljenju za demijelinizacione i imunski posredovane bolesti centralnog nervnog sistema Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije, Prezentovala je više desetina postera i usmenih prezentacija na domaćim i međunarodnim skupovima, dominantno iz oblasti multiple skleroze i drugih demijelinizacionih oboljenja centralnog nervnog sistema. Objavila je više stručnih radova u prestižnim naučnim časopisima.
Multipla skleroza, neuromijelitis optika, imunski posredovane bolesti centralnog nervnog sistema, neuroimunologija
Član naučnog panela za neuroimunologiju evropske akademije neurologa
Srpsko lekarsko društvo
Društvo neurologa Srbije
Radna grupa za multiplu sklerozu
Srpska liga za borbu protiv epilepsije
Evropska akademija neurologa
engleski

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.