Home
Dr Mirjana Arsenijević

alt

DR MIRJANA ARSENIJEVIĆ
 

 

 

 

Mirjana Arsenijević je rođena 1992. godine. Osnovnu i srednju školu je završila kao vukovac i đak genarcije u Kuršumliji. Godine 2017. je upisala Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu. Tokom studija je bila stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka Ministarstva prosvete, a dobitnik je i stipendije Fonda za mlade talente Republike Srbije za najbolje studente završnih godina. Diplomirala je 2017. godine sa prosečnom ocenom 9.90/10. Na Klinici za neurologiju je zaposlena od juna 2018. godine, a specijalizaciju iz neurologije je započela aprila 2019. godine. Aktuelno je na trećoj godini doktorskih studija iz epidemiologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (mentori: Prof. dr Tatjana Pekmezović i Prof. dr Dejana Jovanović). Posebno je zainteresovana za rad na Odeljenju urgentne neurologije, uključujući Jedinicu intenzivnog neurološkog lečenja i Jedinicu za moždani udar.
Doktorske studije iz epidemiologije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu (mentori: : Prof. dr Tatjana Pekmezović i Prof. dr Dejana Jovanović)
Beograd, Srbija
2017 – sada

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu (prosečna ocena 9.90/10)
Beograd, Srbija
2011 - 2017

Srednja škola - Gimnazija u Kuršumliji (đak generacije 2010/2011)
Kuršumlija, Srbija
2007 - 2011

Osnovna škola - „Drinka Pavlović“ u Kuršumliji, (đak generacije 2006/2007)
Kuršumlija, Srbija
1999 – 2007
Sertifikat o akreditaciji- NIH skala za moždani udar (NIHSS) trening- engleski program, Američka akademija za KME
Moždani udar (akutno lečenje- endovaskularne procedure i tromboliza), moždani udar u trudnoći, lečenje urgentnih neuroloških oboljenja, akutne inflamatorne polineuropatije, koma, epileptični status
Stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, stipendista Republičke fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka Ministarstva prosvete, dobitnik nagrade za najboljeg studenta 2.godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dobitnik stipendije Fonda za mlade talente Republike Srbije za najbolje studente završnih godina, dobitnik stipendije Fondacije „Dr Dragoljub Marinković“,Univerzitet u Beogradu.
Srpsko lekarsko društvo
Društvo mladih neurologa Srbije
Evropska organizacija za moždani udar
Evropska akademija neurologa
Američka akademija neurologa
Srpska liga za borbu protiv epilepsije
Engleski, španski, ruski, nemački

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.