Home
Dr Nikola Momčilović

alt

DR NIKOLA MOMČILOVIĆ
 

 

 

 

Dr Nikola Momčilović je zaposlen na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije od 2019. godine kao klinički lekar. Specijalizaciju iz neurologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisao je 2020. godine. Doktorske akademske studije smer - Epidemiologija upisao je 2019. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a iste godine angažovan je na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije kao istraživač pripravnik iz oblasti neurologije. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 2018. godine sa prosečnom ocenom 9.60.
Multipla skleroza, demijelinizirajuće i imunski posredovane bolesti centralnog nervnog sistema, uloga magnete rezonance u dijagnostici i praćenju toka multiple skleroze, savremeni principi terapije multiple skleroze, elektromioneurografija, neurosonologija.
• Nagradu za najbolju usmenu prezentaciju na 58. Kongresu studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem iz oblasti neurologije
Dobitnik stipendije „Dositeja“ Fond za mlade talente Republike Srbije
Srpsko lekarsko društvo
Društvo neurologa Srbije
European Academy of Neurology
Engleski
Nemački

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.