Home
Dr Ivo Božović

alt

DR IVO BOŽOVIĆ
 

 

 

 

Ivo Božović je rođen u Budvi 21.04.1992. godine, gde je završio osnovnu i srednju školu. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (MFUB) je završio tokom 2017. godine, i iste godine je upisao Doktorske akademske studije iz oblasti neurologije. Od 2018. godine je u statusu istraživača pripravnika iz oblasti neurologije na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (u sklopu MFUB). Do sada je bio autor i koautor u više od 20 naučnih publikacija (in extenso), objavljenih u inostranim indeksiranim časopisima iz oblasti neurologije i neuronauka. Recenzent je iz oblasti inflamatornih polineuropatija u časopisu Neurological Sciences (M22, IF 2.28). Aktuelno je član više nacionalnih i internacionalnih projekata, kliničkih ištraživanja i studija iz oblasti različitih neuromišićnih oboljenja. Učesnik je u formiranju nacionalnih registara za retke neuromišićne bolesti. Od oktobra 2019. godine je zaposlen u statusu specijalizanta neurologije na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije.
Inflamatorne i ostale polineuropatije, mijastenija gravis, Pompeova bolest, ostala neuromišićna oboljenja, elektromioneurografija i neurofiziologija, terapija neuropatskog bola, oboljenja kičmene moždine.
Dobitnik je priznanja časopisa Journal of the Peripheral Nervous System (M21, IF 2.44) za „top 20“ najčitaniji rad tokom 2017/2018 godine
Dobitnik je priznanja časopisa Journal of the Peripheral Nervous System (M21, IF 2.44) za „top downloaded“ naučni rad tokom 2018/2019 godine
Jednomjesečna stipendija za usavršavanje na Univerzitetskoj Klinici – Ependorf, Hamburg, Nemačka
Srpsko lekarsko društvo
Društvo (mladih) neurologa Srbije
Junior member of the Peripheral Nerve Society
European Academy of Neurology
Engleski jezik
Francuski jezik (bazični nivo)

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.