Home Aktuelnosti Arhiva Prospektivna studija dinamike impulsivno-kompulsivnog ponašanja u ranoj fazi Parkinsonove bolesti
Prospektivna studija dinamike impulsivno-kompulsivnog ponašanja u ranoj fazi Parkinsonove bolesti

Odeljenje za degenerativne bolesti centralnog nervnog sistema Klinike za neurologiju

Marković V, Stanković I, Petrović I, Stojković T, Dragašević-Mišković N, Radovanović S, Svetel M, Stefanova E, Kostić V. Dynamics of impulsive-compulsive behaviors in early Parkinson's disease: a prospective study. J Neurol 2020;267(4):1127-36.

Ranije se smatralo da se poremećaji kontrole impulsa (kockanje, kompulsivno jedenje i kupovanje, hiperseksualnost, punding, hobizam) u Parkinsonovoj bolesti javljaju retko i vezano za uznapredovale stadijume bolesti. Međutim, od nedavno znamo da ovi poremećaji nisu retkost ni u početnim fazama ovog oboljenja.

U ovu studiju uključeno je 106 novodijagnostikovanih bolesnika sa Parkinsonovom bolešću, koji su praćeni tokom pet godina. Zapažen je porast učestalosti poremećaja kontrole impulsa sa 20% u trenutku uključenja u studiju na 29% nakon petogodišnjeg perioda praćenja, sa značajnim porastom učestalosti nakon druge godine. Takođe, učestalost višestrukih impulsivno-kompulsivnih poremećaja kod iste osobe je porasla sa 5% na 62% među onima koji imaju ove poremećaje. Lečenje dopaminskim agonistima novije generacije pri uključenju u studiju nosilo je upetostručen rizik za pojavu poremećaja kontrole impulsa. Za pojedine oblike poremećaja kontrole impulsa identifikovani su i dodatni faktori rizika: muški pol je nosio veći rizik za hiperseksualnost, teži simptomi depresije i ranija životna dob za kompulsivno kupovanje, dok je rizik za punding bio veći sa višom dozom levodope.

 

Ko je online

Imamo 29 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.