Home Forum
Dobro došli, gost

Pravila

Poruke na forumu predstavljaju stavove i mišljenja autora, a ne Klinike za neurologiju KCS. Klinika za neurologiju KCS ne odgovara za sadržaj poruka niti za stavove iznesene u njima.

Komentari koji sadrže uvrede, pretnje, vulgarne reči, pornografiju, otvorene klevete ili pozive na nasilje, kao i poruke koje moderatori foruma smatraju nepriličnim, biće obrisane. Ovo uključuje, ali se na to ne ograničava, i sve oblike nacionalne, rasne, verske, seksualne i bilo kakve druge mržnje.

Nije dozvoljeno ponovno otvaranje tema (topika) koje su moderatori već zatvorili ili uklonili.

Molimo vas da se držite teme. Poruke koje skreću raspravu sa teme mogu biti obrisane ili prebačene na drugu temu. Namerno i sistematsko skretanje tema i drugi vidovi ometanja diskusije neće biti tolerisani.

Nije dozvoljeno oglašavanje ili propagiranje bio koje vrste.

Nije dozvoljeno korišćenje više od jednog korisničkog imena.

Preporučujemo da drugim učesnicima ne ostavljate lične informacije o sebi.
Takođe, nemojte ostavljati podatke takve prirode o drugim osobama i učesnicima foruma. Istovremeno, molimo da ne špekulišete o identitetu drugih učesnika.

Klinika za neurologiju KCS se NE obavezuje da obrazloži razloge za uklanjanje poruka i zadržava pravo da ugasi naloge korisnika koji krše gore navedene standarde.

Idi u kategoriju

Vreme za pravljenje stranice: 0.03 sekundi

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.