Home Nauka Nagrade
Nagrade
Nagrada grada Beograda za 2018.

Lekari Klinike za neurologiju KCS dobitnici su Nagrade grada Beograda u 2018. godini.

Prof. dr Zorica Stević, prof. dr Dragana Lavrnić, prof. dr Vidosava Rakočević Stojanović, doc. dr Ivana Basta, doc. dr Aleksandra Kačar, ass. dr Ana Nikolić, ass. dr Ivan Marjanović, ass. dr Stojan Perić dobitnici su Nagrade grada Beograda za izuzetno delo za doprinos razvoju medicine u 2018. godini.

Klinika za neurologiju evropski referentni centar za neurosonologiju

Labaratorija za ehosonografsku dijagnostiku Klinike za neurologiju KCS sertifikovana je kao evropski referentni centar za neurosonologiju od strane Evropske akademije za neurologiju (European Academy of Neurology) i Evropskog udruženja za neurosonologiju i cerebralnu hemodinamiku (European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics), čime je postala jedan od prvih ovakvih visoko specijalizovanih dijagnostičkih centara u regionu. Sertifikat potvrdjuje ispunjenost najviših evropskih standarda u oblasti dijagnostike, opremljenosti, kadrova, edukacije i medjunarodne saradnje u neurosonologiji.

alt

Dr Stojan Perić, dobitnik granta za istraživanje mikro RNK u neuromišićnim bolestima

Dr Stojan Perić, kao lider tima GenNeuro koji čine i dr Ana Kosać i biolozi Miloš Brkušanin i Jovan Pešović, dobio je grant programa Pokreni se za nauku koji poslednje tri godine uspešno sprovodi Centar za razvoj liderstva i kompanija Filip Moris. Projekat pod nazivom Cirkulišuće mikro RNK kao neinvazivni biomarkeri neuromišićnih bolesti biće sproveden na Klinici za neurologiju KCS, Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu i Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Cilj je da se analiziraju mikro RNK u krvi bolesnika obolelih od miotonične distrofije tipa 1, Dišenove mišićne distrofije i spinalne mišićne atrofije kako bi se pronašao adekvatan biomarker koji bi korelisao sa stepenom mišićne slabosti, srčanim poremećajima i spirometrijskom restrikcijom. Specifični otisak prsta mikro RNK mogao bi biti i farmakološki biomarker u kliničkim trajalima u kojima se primenjuje genska terapija za lečenje naslednih neuromišićnih bolesti.

alt

Nagrada za Dr Ivu Stanković Tutuš

Dr Iva Stanković Tutuš je dobitnica 1. nagrade za najboljeg mladog istraživača na godišnjem kongresu Austrijskog društva za autonomni nervni sistem

(Otto Loewi Gesellschaft zur Erforschung der Erkrankungen des autonomen Nervensystems) za istraživanje "Diagnostic markers for multiple system atrophy: a systematic review by the MDS multiple system atrophy (MoDiMSA) study group".

Dr Aleksandra Radojičić nagrađena za najbolji poster na Evropskom kongresu glavobolja (3rd European Headache and Migraine Trust International Congress -EHMTIC 2012)

Na trećem Evropskom kongresu glavobolja (3rd European Headache and Migraine Trust International Congress 2012) koji je održan od 20. do 23. septembra 2012 godine u Londonu, dr Aleksandra Radojičić, neurolog Centra za glavobolje Klinike za neurologiju osvojila je nagradu za najbolji poster.

Rad Dr Aleksandre Radojičić i njenih koautora- Miloša Nikolića sa Matematičkog Fakulteta i tima centra za glavobolje Klinike za neurologiju KCS, pod mentorstvom Prof. dr N. Šternić, pod nazivom “Usefulness and applicability of web-based headache diagnostic software”, izabran je od strane naučnog komiteta kongresa za oralnu prezentaciju i nagrađen kao najbolji u poster sesiji “HEADACHE CARE: Diagnostics and other clincal aspects of headache”. Poster možete pogledati ovde.

Dr Milija Mijajlović osvojio nagradu na XV Kongresu evropske federacije neuroloških društava (European Federation of Neurological Societies)

Na XV Kongresu evropske federacije neuroloških društava (European Federation of Neurological Societies-EFNS) koji je od 10. do 13. septembra 2011. godine održan u Budimpešti, Madjarska, Dr Milija Mijajlović, neurolog Klinike za neurologiju je osvojio drugu nagradu u okviru programa Tournament of Young Neurologists.

Naime, od strane Naučnog Komiteta EFNS kongresa rad Dr Mijajlovića i koautora sa Klinike za neurologiju:

Transcranial brain parenchyma sonography discriminate between hepatic and neurologic forms of Wilson's disease
M. Mijajlovic, M. Svetel, A. Tomic, T. Pekmezovic, V. Kostic

izabran je među šest najboljih radova mladih neurologa za oralnu prezentaciju u okviru sesije: Tourmanet of Young Neurologists-clinical.

Organizator kongresa je Dr Mijajloviću za učešće na XV EFNS kongresu dodelio stipendiju koja se sastojala iz besplatne registracije, hotelskog smeštaja tokom trajanja kongresa i plaćenih putnih troškova.

Sesijom je predsedavao tročlani žiri sastavljen od eminentnih profesora članova Naučnog Komiteta EFNS: László Csiba iz Madjarske, Jean-Marc Léger iz Francuske i Marianne de Visser iz Holandije.

Odlukom žirija Dr Miliji Mijajloviću je dodeljena druga nagrada koja se sastoji iz EFNS diplome i stipendije za učešće na XVI EFNS Kongresu u Stokholmu 2012.

Nagrada za najbolji poster Dr Ani ŠundiĆ na European Headache and Migraine Trust International Congress 2008 u Londonu

Na European Headache and Migraine Trust međunarodnom kongresu, održanom u Londonu, od 4. do 7. septembra 2008.godine, učestvovao je tim Centra za glavobolje Klinike za neurologiju, KCS. Međunarodni naučni odbor skupa dodelio je nagradu za najbolju poster prezentaciju u sesiji „Clinical Studies and Pediatrics“ Dr Ani Šundić, studentkinji poslediplomcu koja svoja istraživanja obavlja na Klinici za neurologiju pod mentorstvom Prof. Nadežde Šternić, za rad “Characteristics of perimenstrual headache”. Poster možete pogledati ovde.

Nagrada za najbolji poster Dr Miliji MijajlovIĆu na VIII/XIII KongresU neurologa Srbije sa meĐunarodnim uČeŠĆem i IV KongresU druŠtva za neuronauke Srbije

Nagrada za najbolji poster: „Afektivni poremećaji i klinička prezentacija sindroma pečenja u ustima”,  Dr Mliliji Mijajlovću na VIII/XIII Kongresu neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem i IV Kongresu društva za neuronauke Srbije održanom od 11. do 14. septembra 2008. godine u hotelu „Šumarice“ u Kragujevcu.

NAGRADA  ZA NAJBOLJI POSTER DR ELEONORI DŽOLJIĆ NA KONGRESU MENTAL DYSFUNCTION IN PARKINSON’S DISEASE U SALZBURGU 2004

Na međunarodnom kongresu Mental Dysfunction in Parkinson's Disease održanom u Salzburgu od 24. do 27.  oktobra 2004 učestvovao je tim Centra za nevoljne pokrete Klinike za neurologiju KCS u Beogradu, čiji je rad: Parkinson’s Disease, homocysteine serum levels and MTHFR C667T genotype, izlagač i prvi autor dr E.Džoljić, mentor Prof dr V. Kostić, dobio  nagradu za treće mesto na takmičenju za najbolji poster ovog kongresa. Poster možete preuzeti ovde.

NAGRADA ZA NAJBOLJI POSTER DR ELEONORI DŽOLJIĆ  NA INTERNATIONAL HEADACHE SOCIETY CONGRESS – HEADACHE WORLD 2000 U LONDONU

Na  kongresu međunarodnog  udruženja za  glavobolje Headache World 2000, održanom u Londonu od 3. do 7. septembra 2000,  kao predstavnik Klinike za neurologiju KCS u Beogradu  rad: Prevalence of menstrual migraine in female students of Belgrade University, izložila je kao prvi autor dr E.Džoljić, mentor Prof dr V. Kostić,  dobio je nagradu kao najbolji poster u sesiji  kliničkih ispitivanja i istraživanja. Poster možete pogledati ovde.

 

Ko je online

Imamo 26 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.