Home Nauka Izveštaji sa usavršavanja
Izveštaji sa usavršavanja

Kao stipendista fondacije „Prof. dr Risto Bokonjić“, Dr Nikola Kresojević boravio je na stručnom usavršavanju u Nacionalnoj bolnici za neurologiju i neurohirurgiju, u Londonu, Velika Britanija. Ovo je jedna od najpoznatijih neuroloških institucija u svetu, i poznat istraživački centar za neuronauke ostvaren kroz blisku saradnju sa Institutom za neurologiju koji je deo University College London.
U periodu od 6 meseci, počevši od jula 2016. godine, dr Kresojević je bio uključen u aktivnosti tima prof. dr Kailash Bhatie. Prof. Bhatia je jedan od lidera oblasti nevoljnih pokreta i neurodegenerativnih bolesti. Glavne teme istraživanja bile su paroksizmalne diskinezije, bolest Niemann Pick tip C i sindrom bolne noge sa pokretima prstiju stopala. Kao rezultat saradnje i boravka, očekuje se izdanje nove knjige o terapiji nevoljnih pokreta, u kojoj je dr Kresojević uzeo učešće kao autor jednog poglavlja.

 

Dr Iva Stanković je tokom 2015. godine provela mesec dana na Medicinskom fakultetu u Insbruku, Austrija, što predstavlja nastavak saradnje započete dve godine ranije. Cilj ovog studijskog boravka je bio započinjanje rada na preporukama dobre kliničke prakse za postavljanje dijagnoze multiple sistemske atrofije na osnovu dokaza iz literature. Dr Iva Stanković je koordinator projekta pokrenutog od strane Prof. Dr Gregor Wenning-a, predsednika studijske grupe za multiplu sistemsku atrofiju u okviru Movement Disorders Society, koji okuplja vodeće stručnjake u istraživanju ove bolesti u svetu. Završetak projekta i publikacija rezultata se očekuju tokom 2017. godine. Studijski boravak je finansiran iz sredstava nagrade "Prof. dr Zvonimir M. Lević", koju je Dr Iva Stanković osvojila za najbolji naučni rad na Nacionalnom kongresu neurologa 2015. godine.

 

U periodu od 24.januara do 29.marta 2014. godine, zahvaljujući stipendiji Fondacije Prof.dr Risto Bokonjić, Dr Ivan Marjanović, lekar neurolog Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije, boravio je na prestižnom italijanskom neurološkom Institutu „Carlo Besta“.
Cilj boravka je bila edukacija iz oblasti biopsije kože kod neuropatija tankih vlakana. Naime, određeni broj pacijenta sa tipičnom kliničkim simptomima oboljenja perifernih nerava prilikom rutinskog neurološkog pregleda i konsekutivnim elektromioneurografskim ispitivanjem, ne dobiju potvrdu da postoji oštećenje najtanjih nemijelinizovanih i/ili slabo mijelinizovanih nervnih vlakana. U nacionalnom italijanskom neurološkom Institutu „Carlo Besta“ u proteklih deset godina, koliko je ova metoda prisutna u ovoj ustanovi, urađeno je više od 2000 hiljada biopsija kože u dijagnostici neuropatija tankih vlakana, a sve zahvaljujući velikom entuzijazmu Prof.dr Giuseppe Lauria, vodećem evropskom stručnjaku na polju istraživanja ove neuropatije .
Naime, neuropatija tankih vlakana se pre svega karakteriše izrazitom senzitivnom simtomatologijom, sa prisustvom osećaja bockanja, mravinjanja, trnjenja i bola najčešče u stopalima sa postepenom progresijom simptoma i znakova bolesti. S obzirom da su kod ovih pacijenata oštećena najtanja mijalinizovana Aδ vlakna, i nemijalinizovana C vlakana standradna ENG dijagnostika nije od pomoći. Cilje je da se maloinvazivnom procedurom, kao što je biopsija kože distalnog dela donjeg ekstremiteta, dobije reprezentativni uzorak, koji se daljom obradom i specifičnom imunohistohemijskom tehnikom obrade preparata (primena panaksonalnog markera PGP 9.5 antitela) kvantitativno odredi gustina nervnih vlakana po mm tkiva, a time proceni i stepen njihovog eventulanog oštećenja. Pored kvantitativnog određivanja gustine nervnih vlakana, postoje i definisane kvalitativne promene samih intraepidermalnih nervnih valakana koje mogu sugerisati postojanje ove bolesti.
Klinika za neurologiju Kliničkog centra Srbije biće prvo mesto u Srbiji i regionu gde će se ova procedura uskoro rutinski izvoditi, za sve pacijente koji bi prošli odgovarajući klinički skrining u pravcu moguće neuropatije tankih vlakana. Samim tim,biopsija kože bi predstavljala prvu dijagnostičku proceduru u rasvetljavanju mogućeg oštećenja tankih vlakana, a samim tim i sugerisati dalje ispitivanje i lečenje ovih pacijenata.

 

U periodu od 10. juna do 9. jula 2014. godine Dr Aleksandra Radojičić boravila je u Centru za glavobolje jedne od najvećih evropskih bolnica „Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien“ u Beču, koja je ujedno i sedište Bečkog medicinskog univerziteta.
"Kao dobitnik stipendije „Laza K. Lazarević“ DNS namenjene mladim neurolozima koji žele da se profesionalno usavršavaju u vodećim evropskim ustanovama, imala sam veliku čast da obogatim svoje znanje i steknem nova iskustva u društvu prof. dr Cicek Wöber-Bingöl, eksperta i dugogodišnje predsednice Odbora za glavobolje dece i adolescenata Međunarodnog udruženja za glavobolje.
Tokom jednomesečnog boravka na Odeljenju za dečju i adolescentnu psihijatriju, pod čijim okriljem radi u ovom delu Evrope jedinstveni Centar za dijagnostiku i lečenje glavobolja mladih, bila sam u prilici da se upoznam sa svim specifičnostima rada sa mladim bolesnicima sa migrenom i hroničnim glavoboljama. Dobila sam mogućnost da učestvujem u multidisciplinarnom timu neurologa, psihologa, pedagoga, ergoterapeuta i fizioterapeuta, koji su zajedno usmereni ka rešavanju različitih problema sa kojima se suočavaju deca sa migrenom i njihove porodice."

Kompletan izveštaj možete pogledati ovde.

 

Dr Aleksandar Ristić proveo je na Cleveland Clinic (Ohajo, SAD) godinu dana na fellowshipu u periodu od 27. jula 2009. do 02. avgusta 2010. godine. Klinika u Klivlendu svrstava se u jednu od četiri najbolje bolnice u SAD, a Neurološki Institut u okviru koga radi Epilepsy Center ubraja se u jednu od nekoliko najprestižnijih neuroloških ustanova u SAD i nesumnjivo najvažniju instituciju na polju kliničke epileptologije.
Boravak u ovoj ustanovi Dr Ristiću omogućio je puno savladavanje metodologijom prehirurške pripreme bolesnika sa farmakorezistentnom epilepsijom, uslugom koja koja je tek od nedavno postala dostupna u našem zdravstvenom sistemu a za čije je sprovođenje do sada bilo neophodno bolesnike iz Srbije slati u inostrane centre na teret Fonda za zdravstvenu zaštitu Republike Srbije.
Tokom boravka u Centru za epilepsije Klivlend Klinike Dr Ristić bio je neposredno angažovan u planiranju intrakranijalne (invazivne EEG) evaluacije, dizajniranju pozicija elektroda, izvođenju procedure implantacije elektroda, analizi interiktalnog i iktalnog invazivnog EEG-a, sublimiranju rezultata i planiranju resektivne hirurške procedure. Potom, bio je klinički angažovan na poslovima skalp video-EEG monitoringa (interpretacije i intergracije sa drugim metodama), stimulacije subduralnih grid elektroda, analize EEG-a kod bolesnika u neurološkoj intenzivnoj nezi i analize rutinskih EEG-ova.
Jednogodišnji fellowship Dr Ristića omogućio je početak prehirurške evaluacije bolesnika sa farmakorezistentom epilepsijom u Srbiji u Centru za epilepsiju Klinike za neurologiju KCS i otpočinjanje programa hirurškog lečenja epilepsije, vrlo bitnog segmenta u sveobuhvatnom postupku zbrinjavanja bolesnika sa ovom populacionom neurološkom bolešću.

 

Mr sc.med Dr Milija Mijajlović, neurolog Klinike za neurologiju, kao dobitnik stipendije Fondacije „Profesor dr Risto Bokonjić“, proveo je šest meseci kao Research Fellow na Klinici na neurologiju i Hertie institutu za klinička istraživanja mozga Univerziteta u Tibingenu (Nemačka). Dr Mijajlović je radio na Projektu primene transkranijalne parenhimske sonografije i difuzine magnetske rezonance u evaluaciji depresije u Parkinsonovoj bolesti u grupi Prof. Dr Daniele Berg.
Dr Mijajlović je tokom ovog studijskog boravka imao čast da učestvuje i u pisanju poglavlja „Transcranial Sonography in Depression“, u knjizi Transcranial Sonography in Movement Disorders, urednici Daniela Berg i Uwe Walter.
Knjiga je izdata kao volumen prestižnog naučnog časopisa International Review of Neurobiology, Academic Press, 2010. godine i predstavlja prvu medjunarodnu knjigu koja se bavi sveobuhvatnom analizom primene transkranijalne parenhimske sonografije u neurodegenerativnim oboljenjima.
Detaljan izveštaj ovog usavršavanja Dr Mijajlovića možete pronaći ovde.

 

Ass. Dr Šarlota Mesaroš, lekarka stalno zaposlena na Klinici za neurologiju Kliničkog Centra u Srbiji provela je dve godine (2007-2008) na stručnom usavršavanju na odeljenju za neuroimidžing istraživanja u “San Raffaele” bolnici u Milanu (Italija) pod rukovodstvom Prof. Massima Filippija. Dr Mesaroš je bila angažovana na projektima istraživanja gubitka sive mase metodom voxel-based morfometrije. O detaljima rezultata istraživanja Dr Mesaroš, pročitajte ovde.

 

Dr Milija Mijajlović, lekar specijalista neurologije Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije, kao dobitnik stipendije Evropske federacije neuroloških društava (European Federation of Neurological Societies), u okviru Department to Department programa, proveo je šest nedelja na Klinici za neurologiju Univerzitetske bolnice u Minsteru (Nemačka) pod rukovodstvom Profesora Ringelsteina. Tokom ovog studijskog boravka, Dr Mijajlović se usavršavao u oblasti funkcionalnog transkranijalnog doplera.
O detaljima ovog studijskog boravka Dr Mijajlovića možete pročitati ovde.

 

Ko je online

Imamo 24 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.