Home Edukacija
Edukativna delatnost

altNastava neurologije za studente medicine Medicinskog fakulteta u Beogradu koja se obavlja na Klinici za neurologiju potpuno je odvojena osamdesetih godina prošlog veka, tako da školske 1991/92 godine prva generacija studenata uči neurologiju kao poseban predmet. Klinika za neurologiju je mesto sa najdužom tradicijom u edukaciji lekara na specijalističkom stažu iz neurologije u Srbiji. Brojne generacije neuropsihijatara i kasnije neurologa stasale su u ovoj ustanovi, tako da je Klinika za neurologiju bio i ostao najveći i najvažniji rasadnik dobro edukovanog i stručnog neurološkog kadra u zemlji. Pored poslediplomske nastave za lekare na specijalizaciji iz neurologije, kod nas se edukuju i specijalizanti drugih specijalnosti koje u svom programu sadrže trening iz neurogije (opšte i urgentne medicine). Uža specijalizacija iz kliničke neurofiziologije sa epileptologijom takođe se u najvećem obimu obavlja u ovoj instituciji.

Na Klinici za neurologiju tokom školske godine obavlja se značajan broj edukativnih aktivnosti:

  • Klinički seminari četvrtkom

  • Lekcije Instituta za neurologiju

  • Predavanja vodećih svetskih eksperata

  • Kontinuirana medicinska edukacija

  • Webinari

  • Journal club

 

Ko je online

Imamo 27 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.