Home Edukacija Predavanja eksperata
Predavanja vodećih svetskih eksperata

U svom dosadašnjem radu, Klinika za Neurologiju imala je čast da ugosti veliki broj eminentnih svetskih eksperata, u okviru stalne težnje da se ostane u toku sa savremenim konceptima kako u naučno-istraživačkom radu, tako i u lečenju bolesnika.

 • gostovanje, prof. dr David R. Cornblath, maj 2018.
 • gostovanje, prof. dr Enza Maria Valente, maj 2018.
 • gostovanje, prof. dr Patrick Dupont, mart 2018.
 • gostovanje, prof. dr Christophe Congrad, februar 2018.
 • gostovanje, doc. dr Mario Habek, jun 2016.
 • gostovanje, prof. dr Maura Pugliatti, decembar 2015.
 • gostovanje, prof. dr Fran Borovecki, novembar 2015.
 • gostovanje, prof. dr Ekaterina Titianova, mart 2015.
 • gostovanje, prof. dr Angelo Quaratrone, decembar 2014.
 • gostovanje, prof. dr Angelo Antonini, septembar 2013.
 • gostovanje, dr Georgios K. Tsivgoulis, mart 2013.
 • gostovanje, prof. dr Hugues Chabriat, april 2013.
 • gostovanje, prof. dr Haralda Hampel, januar 2013.
 • gostovanje, prof. dr Ina Tarrka, maj 2013.
 • gostovanje, prof. dr Hrvoje Hećimović i dr Tomislav Sajko, maj 2012.
 • gostovanje, prof. dr Ale Algra, april 2012.
 • gostovanje, dr Najib Kalife, novembar 2011.
 • gostovanje, prof. dr Philippe Kahane, oktobar 2011.
 • gostovanje, prof. dr Johann Schramm, mart 2011.
 • gostovanje, dr Andreas Schulze-Bonhage i doc. dr Christian Bien, mart 2009.
 • gostovanje, dr Hubertus Lohmann, oktobar 2008.
 • gostovanje, prof. dr Eugen Trinka i dr Martin Ortler, oktobar 2008.
 • gostovanje, prof. dr Walter Van Emde Boass, avgust 2008.
 • gostovanje, prof. dr Anthony Marson, jun 2008.

 

Dana 12.02.2018. godine gost Klinike za neurologiju i Centra za radiologiju bio je prof. dr Christophe Cognard sa Univerziteta u Tuluzu, Francuska.

Dana 12.02.2018. godine gost Klinike za neurologiju i Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu KCS je bio Prof. dr Christophe Cognard sa Univerziteta u Tuluzu (Francuska), načelnik Neuroradiološke službe Univerzitetske bolnice Pierre Paul Riquet, koji je održao predavanje pod nazivom “Mehanička trombektomija kod akutnog ishemijskog moždanog udara”. Prof. dr Cognard je jedan od vodećih svetskih eksperata u ovoj oblasti i jedan od glavnih istraživača u SWIFT- PRIME studiji, jedne od pet randomizovano kontrolisanih studija koja je pokazala superiornost udružene primene intravenske trombolize i mehaničke trombektomije naspram standardnih mera lečenja sa ili bez primene intravenske trombolize, bez signifikatno povećanog rizika za pojavu simptomatske intracerebralne hemoragije.

alt alt

Mehanička trombektomija predstavlja veoma efikasnu terapijsku proceduru koja se u najnovijim vodičima za lečenje moždanog udara preporučuje sa najvećim stepenom dokaza i nivoom preporuke kod pacijenata sa postojanjem okluzije završnog dela karotidne arterije ili početnog segmenta arterije cerebri medije.

alt alt

Održano predavanje je imalo poseban značaj s obzirom da je nedavno u Kliničkom centru Srbije započeto izvođenje mehaničke trombektomije. Na jednom mestu su date sveobuhvatne preporuke za lečenje pacijenata sa akutnim ishemijskim moždanim udarom mehaničkom trombektomijom, sa osvrtom na prehospitalno zbrinjavanje kandidata, urgetnu evaluaciju, istovremeni tretman intravenskom trombolizom kao i organizaciju i koordinaciju nadležnih službi tokom sprovođenja same intervencije. Paralelno sa tim, pred auditorijomom koji je bio sačinjen od radiologa, interventnih neuroradiologa i neurologa, dat je i pregled neruroradioloških tehnika kojima se utvrđuje lokalizacija arterijske okluzije, ekstenzija zone penumbre, veličina infarktnog jezgra i status kolateralne cirkulacija, sa ciljem što bolje identifikacija pacijenata kod kojih bi endovaskularno terapija bila korisna ili pak štetna. Takođe je istaknut i značaj mogućnosti lečenja visoko selecionisanih pacijenata nakon 6 sati od nastanka simptoma moždanog udara i pacijenata sa nepoznatim vremenom nastanka moždanog udara.

alt alt

Intervju sa prof. Congardom:

alt

 

Ko je online

Imamo 85 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.