Home Edukacija Medicinska edukacija
Medicinska edukacija

Na Klinici za neurologiju obavljaju se različiti vidovi medicinske edukacije.

PROGRAMI

29.3.2018. “Klasifikacioni sistemi u epileptologiji i njihov značaj za dijagnostiku i lečenje bolesnika sa epilepsijom“
Predavači: prof. dr Dragosav Sokić, ass. dr Aleksandar Ristić

20.04-22.04.2018. „Regionalni edukativni simpozijum evropske akademije za neurologiju“ (European Academy of Neurology Regional Symposium)
Predavači: prof. dr Franz Fazekas, prof. dr Jose Ferro, doc. dr George Ntaios, ass. dr Milija Mijailović, prof. dr Claudia Sommer, prof. dr Stefan Evers, prof. dr Dimos Mitsikostas, doc. dr Jasna Zidverc, dr Alexandre Bisdorff, prof. dr Uwe Walter, prof. dr Dafin Muresanu, prof. dr Dragoslav Sokić, akademik prof. dr Vladimir S. Kostić, dr Vana Košta

04-05.05.2018. Novine u nevoljnim pokretima, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd

11-12.05.2018. II srpski simpozijum o neuropatijama sa međunarodnim učešćem, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd

18-19.05.2018. Multipla skleroza u fokusu, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd

12-13.10.2018. Škola demencija, Palić

 

Ko je online

Imamo 28 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.