Home Sestrinstvo Udruženje neuroloških sestara Srbije
Udruženje neuroloških sestara Srbije UNSS

Udruženje neuroloških sestara Srbije osnovano je na prvom Simpozijumu neuroloskih medicinskih sestara - tehnicara Srbije 12. septembra 2008. godine u Kragujevcu. Prvi simpozijum sa osnivačkom skupštinom Udruženja neuroloških sestara Srbije bio je regionalnog karaktera, gde je pored 119 ucesnika iz Srbije, bilo učesnika i iz Republike   Srpske, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Naše udruženje aktivno deluje kao članica EANN - Evropske asocijacije neuroloških sestara koje postoji od 1972. godine i ima 16 zemalja članica. Kao član UNSS, automatski ste član i EANN, čiji je cilj da unapredi rad i saradnju, razmenu iskustava i informacija.

Jedan od ciljeva UNSS je da učlanjenjem u našu organizaciju omogućimo povezanost sa neurološkim sestrama širom Evrope.

U organizaciji Udruženja neuroloških sestara Srbije u Centru za naučno istrazivački rad, naučno-obrazovnu delatnost i ljudske resurse, održan je obrazovni kurs sa temom ,,EANN and NeuroBlend’’, gde je Neuro Blend mreža za obrazovanje, koja je zasnovana na mešovitom i kontinuiranom učenju u okviru međunarodno prihvaćenih profila u neuronaukama, uključujući i virtuelno učenje preko interneta.

NeuroBlend mreža će Vam pomoći da unapredite svoje znanje i stručnost u okvirima nege, lečenja i rehabilitacije neuroloških pacijenata.

Vizija Udruženja neuroloških sestara Srbije je da NeuroBlend postane lako dostupan i pristupačan svakoj neurološkoj sestri u Srbiji koja želi da se edukuje, podeli svoja znanja, veštine, ideje i sposobnosti.

UNSS Vam nudi kontinuiranu saradnju i zajednički rad na problemima, u cilju stalnog unapređenja kvaliteta sestrinske nege na svim nivoima zdravlja i bolesti I na svim nivoima zdravstvene zaštite, neurorehabilitacije, palijativne nege u neuronaukama, do anatomije, fiziologije i neuroloških poremećaja, koristeći pri tom sve nama dostupne metode-učenje; na primeru, učenje na problemu, e-mail učenje, praktican rad, diskusija, zadaci, video učenje.

Akcenat je na sestrinskim radovima koji su istraživačkog karaktera sa ciljem da se  razvoj sestrinske prakse zasniva na dokazima i iskustvima u primeni terapije..Osnovni metod rada je sestrinski proces koji se provlači kroz sve vidove kontinuirane edukacije bilo da su to  usmene prezentacije, radionice, poster sesije ili neki drugi vid.

Učesnici naših seminara, kurseva, predavanja, naš rad ocenjuju kao  visoko kvalitetan i ukazuju nam na neophodnost konstantnog i kontinuiranog organizovanja edukativnih sadržaja, jer se naš metod međusobne razmene znanja, veština  i iskustava pokazao vrlo plodnim.

Deleći znanje  i iskustva možemo unaprediti našu profesiju, našu edukaciju i kvalitet nege pacijenta. Zbog toga nam je potrebno Vaše članstvo, Vaše ideje, Vaša inspiracija, znanje  i iskustvo da učimo i komuniciramo.

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.