IV odeljenje: Odeljenje za degenerativne bolesti CNS-a

Odeljenje za degenerativne bolesti CNS-a se bavi kliničkim i istraživačkim radom iz oblasti neurodegenerativnih bolesti i bolesti nevoljnih pokreta. Odeljenje pruža usluge dijagnostikovanja i lečenja obolelih od parkinsonizma, distonije, tremora, ataksije, horeje, tikova, mioklonusa, Alzheimerove bolesti i drugih demencija, kao i drugih, ređih neurodegenerativnih bolesti. Raspolažemo savremenim biohemijskim, elektrofiziološkim, neurovizuelizacionim i genetskim dijagnostičkim metodama, a od nedavno je u upotrebi i SPECT analiza u cilju diferencijalne dijagnoze pojedinih neurodegenerativnih bolesti.

Pregled bolesnika se obavlja u specijalističkim ambulantama, Centru za botulinski toksin i u Centru za poremećaje pamćenja (po navedenom rasporedu).

U sastavu odeljenja funkcionišu:

 • Kabinet za primenu botulinskog toksina kod obolelih od distonije i spasticiteta
 • Odsek za poremećaje pamćenja i demencije
 • Kabinet za evocirane potencijale i  kliničku i eksperimentalnu neurofiziologiju

Članovi odeljenja za nevoljne pokrete:

 • Akademik Vladimir S. Kostić, načelnik odeljenja
 • Prof. dr Marina Svetel
 • Prof. dr Elka Stefanova
 • Prof. dr Nataša Dragašević
 • Doc. dr Igor Petrović
 • Ass. dr Gorana Mandić Stojmenović
 • Ass. dr Vladana Marković
 • Ass. dr Tanja Stojković
 • Ass. dr Aleksandra Tomić
 • Ass. dr Milica Ječmenica - Lukić
 • Dr Nikola Kresojević
 • Dr Iva Stanković

Glavne sestre odeljenja: v.m.s. Ivana Nešić

 

Ko je online

Imamo 36 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.