VII odeljenje: Istraživanje

Istraživački rad odeljenja Urgentne neurologije je usmeren na ispitivanje bolesnika sa cerebrovaskularnim bolestima, posebno onih sa akutnim moždanim udarom (AMU), zatim bolesnika sa krizama svesti nepoznate i retko manifestne etiologije, kao i na druge entitete iz domena urgentnih stanja u neurologiji.

Aktuelno se sprovodi nacionalna studija koja registruje sve bolesnike sa AMU koji su primili trombolitičku terapiju (SETIS - Serbian Experience with Thrombolysis in Ischemic Stroke, nacionalni koordinator Dr D. Jovanović). Pored toga, participra se u medjunarodnoj SITS-IST studiji koja prati bolesnike lečene trombolitičkom terapijom (nacionalni koordinator Dr Lj. Beslać-Bumbaširević).

U toku je ispitivanje uloge oksidativnog stresa u etipatogenezi epileptičnih napada i cerebrovaskularnih oboljenja. Deo istraživačkog rada lekara ovog odeljenja su i uzroci i prognoza mladih bolesnika sa moždanim udarom, kao i pojava ove bolesti kod žena, posebno onih u periodu trudnoće ili puerperijuma.

Domen istraživačkog interesovanja su i moždani udari u slivu bazilarne arterije, dijagnostika moždane smrti, uzroci i prognoza neuroloških bolesnika sa respiratornom insuficijencijom. Nedavno je završena epidemiološka studija cerebrovaskularnih oboljenja na teritoriji Beograda.

Dr Ljiljana Beslać-Bumbaširević i Dr Dejana Jovanović obavljaju sistematizovanu edukaciju lekara i medicinskih sestara za rad u JMU i primenu trombolitičke terapije. U okviru kontinuirane edukacije Medicinskig fakulteta njih dve više puta godišnje organizuju radionicu o primeni trombolize u moždanom udaru. Zahvaljujući ovoj edukaciji koju je prošlo oko 60 lekara iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske ova terapijska procedura se sada primenjuje u 8 centara u Srbiji i Republici Srpskoj.

 

Ko je online

Imamo 27 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.