Dnevna bolnica

Dnevna bolnica je organizaciona jedinica Klinike za neurologiiju koju u svom radu koriste specijalizovani  neurološki timovi klinike. Bavi se  dijagnostikovanjem i lečenjem  svih neuroloških oboljenja. Koncept rada je  približavanje pacijentu i omogućavanje dijagnostike i lečenja neuroloških oboljenja bez izdvajanja iz porodice i radne sredine. Medicinska usluga se pruža u zakazanim terminima, u kratkim i planiranim boravcima tokom dana. U dijagnostičkom i terapijskom pristupu  primenjuju se najsavremeniji dijagnostički kriterijumi i terapijski protokoli koji se aktuelno primenjuju u svetu, standardizovani po principima dobre kliničke prakse Klinike za neurologiju.

Pored standardnih laboratorijskih analiza, dijagnistički postupci  u  dnevnoj bolnici obuhvataju analizu likvora (citobiohemijski pregled likvora i izoelektrično fokusiranje likvora i seruma), imunoserološke analize u krvi, elektrofiziološke metode ispitivanja (evocirani potencijali, elektromioneurografsko ispitivanje, EEG), neuroradiološke metode (standardni RTG pregledi  i kompjuterizovana tomografija-CT), pregledi ultrazvukom,  vestibulometrija i druga neurootološka  dijagnostika, neuropsihološko testiranje kardiološki pregled i ultrazvuk srca.

Terapija obuhvata parenteralnu farmakološku terapiju, ali i terapijsku izmenu plazme u strogo selektovanim slučajevima.

Pacijentima se indikuje hospitalizacije u Dnevnoj bolnici posle pregleda neurologa specijaliste u Poliklinici Kliničkog centra Srbije ili u Urgentnom centru. Za hospitalizaciju u Dnevnoj bolnicii je potrebno imati adekvatan uput (za bolničko lečenje) iz nadležnog doma zdravlja.

Ass. Dr Aleksandar Ristić, načelnik dnevne bolnice, obavlja ambulante preglede ponedeljkom od 8-14 sati u Dnevnoj bolnici, a zakazivanje za ambulantni pregled obavlja se na šalteru Klinike (ili na tel. 306-42-35).

Broj telefona Dnevne bolnice je 306-42-13.

Tim Dnevne bolnice čine:

  • Doc. Dr Aleksandar Ristić, načelnik Dnevne bolnice
  • V.m.s. Svetlana Janković, glavna sestra
  • Drinka Jugović, med. sestra
  • Gordana Simić, med.sestra
  • Zdravka Kafedziska, med.sestra
  • Gordana Crnobrnja, med.sestra
 

Ko je online

Imamo 84 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.