Jedinica za neuroepidemiologiju

Jedinica za neuroepidemiologiju Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu formirana je 2005. godine i sprovodi svoje aktivnosti u skladu sa najznačajnijim ciljevima neuroepidemioloških istraživanja u Srbiji, koji uključuju:

  • Procenu parametara učestalosti i rasprostranjenosti neuroloških bolesti u definisanim populacijama;
  • Dizajniranje i dopunjavanje populacionih i hospitalnih registara i baza podataka za pojedina neurološka oboljenja;
  • Analizu pokazatelja opterećenja populacije neurološkim bolestima;
  • Identifikaciju faktora rizika za neurološke bolesti;
  • Procenu kvaliteta života bolesnika sa neurološkim oboljenjima;
  • Proučavanje prirodnog toka i prognoze neuroloških bolesti, uključujući i analizu mortaliteta, fatalnosti i preživljavanja;
  • Kliničko-epidemiološka i farmakoepidemiološka istraživanja.

Saradnja sa odeljenjima i istraživačkim grupama na Institutu za neurologiju ostvaruje se kroz učešće u dizajniranju kliničkih i populacionih studija, analizu podataka i pripremu publikacija.

Jedinica za neuroepidemiologiju doprinosi poboljšanju kvaliteta edukacija iz ove oblasti u okviru osnovne i specijalističke nastave, doktorskih studija, kontinuirane medicinske edukacije, kao i razvoju načnog podmlatka, kroz realizaciju magistarskih teza i doktorskih disertacija.

Učešće u međunarodnim neuroepidemiološkim studijama, predstavlja značajnu aktivnost, zbog mogućnosti sagledavanja razlika u učestalosti bolesti i profilu sredinskih i genetskih faktora rizika, između različitih populacija.

Rukovodilac Jedinice za neuroepidemiologiju je Prof Dr Tatjana Pekmezović.

 

Ko je online

Imamo 29 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.