Informacije o kontinuiranoj medicinskoj edukaciji

Na osnovu člana 187. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( „Službeni glasnik RS“, broj 107/05), donesen  je pravilnik o kontinuiranoj medicinskoj edukaciji (KME).

Svi zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici imaju pravo i dužnost da u toku rada stalno prate razvoj medicine, stomatološke, farmaceutske nauke, kao i drugih odgovarajućih nauka i da se stručno usavršavaju radi održavanja i unapređenja kvaliteta svoga rada.

Svi medicinski radnici moraju posedovati licencu za rad, koju im se moze izdati u Komori medicinskih sestara i zdravstvenih tehnicara Srbije KMSZTS.
Neophodna dokumenta za izdavanja licence:

  • Zahtev za upis u imenik clanova KMSZTS
  • Izvod iz maticne knjige rodjenih
  • Overenu fotokopiju diploma visoke, vise, ili srednje strucne spreme zdravstvene struke
  • Overenu fotokpiju uverenja o položenom stručnom ispitu
  • Potvrdu da je zdravstveni radnik u radnom odnosu

Detaljnije infromacije o izdavanju licence možete naći na sajtu KMSZTS  http://www.kmszts.org.rs/

Svi medicinski radnici i saradnici dužni su da u okviru KME skupe 12 internih i 12 eksternih bodova u toku jedne licencne godine, i na taj način steknu pravo da produže licencu.

Raspored stručnih sastanaka, predavanja, kongresa i simpozijuma u okviru kontinuirane medicinske edukacije mozete pogledati na http://www.kmszts.org.rs/programi/strucnisastanci.pdf

Ukoliko želite da proverite registar Vaših bodova to možete učiniti na https://registar.kmszts.org.rs/login.php?fromauth=1

KAKO NAPISATI STRUČNI RAD - uputstvo za pisanje stručnog rada možete preuzeti ovde.

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.