Arhiva aktivnosti

DODATNI PLAN PREDAVANJA APRIL 2017. GODINE

Preuzimanje plana predavanja

 

 

KALENDAR KCS APRIL - JUN 2017. GODINE

Preuzimanje kalendara

 

 

KALENDAR KCS MART 2017. GODINE

Preuzimanje kalendara

 

 

PRVO OBAVEŠTENJE
VI Simpozijum neuroloških sestara Srbije sa međunarodnim učešćem
24. i 25. novembar 2017. Beograd

Poštovane kolege i koleginice, Dostavljamo Vam informaciju o održavanju našeg Simpozijuma, verujući da će teme biti zanimljive i da ćete uzeti učešće u radu.
Simpozijum će se održati 24. i 25. novembra 2017. u hotelu Crowne Plaza u Beogradu, paralelno sa XI/XVII Kongresom neurologa i Udruženja neuronauka sa međunarodnim učešćem.

Glavne teme:

 • Cerebrovaskularne bolesti,
 • Epilepsija,
 • Multipla skleroza,
 • Neurodegenerativne bolesti.

Poster prezentacija- slobodne teme.

Kotizacija iznosi 2000,00 RSD, uplate se vrše na žiro račun 265100000011823963, Iban s35265100000011823963, Swift code RZBSRSBG, Društvo neurologa Srbije, Crnotravska 17, Beograd, Srbija.

Vaši sažeci i bigrafije treba da budu po propozicijama propisanim od strane Komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije.
Detaljnije informacije uskoro na sajtu Klinike za neurologiju KCS www.neurologija.bg.ac.rs, Društva neurologa Srbije i agencije Novi ASTAKOS.
Prijava i slanje sažetaka najkasnije do 31.05.2017. godine. na Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

 

 

KALENDAR KCS FEBRUAR 2017. GODINE

8.2.2017.
Rehabilitacioni tretman bolesnika nakon preloma proksimalnog dela butne kosti
str.sas. D-1-1185/16
VFT Snežana Blagojević

9.2.2017.
Poslovna komunikacija-značajaj primene u zdravstvu
kurs D-1-1079/16 
Prof. dr Ana Šijački, master Ivanka Adžić, dipl.ecc.vms Vera Simić, ms Aleksandra Adžić

23.2.2017.
Tehnike rešavanja konflikta na radnom mestu
str.sas. D-1-766
Master org.zdr. nege Tanja Rakić

 

 

RASPORED PREDAVANJA U KCS OKTOBAR 2016. GODINE

06.10.2016.
Tehnike rešavanja konflikta na radnom mestu
st.sast (D-1-776/16)
Autor Master org.zdr. nege Tanja Rakić

20.10.2016.
Poslovna komunikacija-značaj primene u zdravstvu
kurs (D-1-1079/16)
Autori Prof.dr Ana Šijački,master Ivanka Adžić, dipl.ecc vms Vera Simić, vms Spomenka Stanojković

27.10.2016.
Timski rad u zdravstvu
test (D-1-797/16)
Autori Master dipl.ecc Menadžer u zdravstvu Ivanka Adžić, ms Aleksandra Adžić

 

 

RASPORED PREDAVANJA U KCS OKTOBAR-DECEMBAR 2016. GODINE

OKTOBAR 2016.

15.10.2016.
Planiranje, organizovanje i procesi za unapređenje i razvoj sistema zdrastvene zaštite
kurs 25(A-1-1788/16)
Autori ssms Dragana Nojković, ssms Jelena Bauder, ssms Jasmina Vulović

NOVEMBAR 2016.

10.11.2016.
Kliničke i laboratorijske karakteristike bolesnika sa hroničnom mijeloidnom leukemijom i rezultati lečenja imatinib mesilatom
6(D-1-855/16 )
Autor Biljana Pendić

10.11.2016.
Profesionalni odnos u komunikaciji na relaciji sestra-pacijent
7(D-1-856/16 )
Autor Gorica Jović

17.11.2016.
Zdravstveno vaspitne intervencije u suzbijanju tuberkuloze
9(D-1-858/16 )
Autori Tatjana Jovanović, Tatjana Milošević

17.11.2016.
Sestrinske intervencije u primeni antiemetika kod hematoloških bolesnika
8(D-1-857/16 )
Autor Jadranka Noveski

19.11.2016.
Stres i preporuke za njegovo prevazilaženje
11(D-1-861/16 )
Autor Dušanka Petrović

19.11.2016.
Konflikti u timu i rešavanje konflikta
73(A-1-1786/16)
Autor Tanja Rakić

DECEMBAR 2016.

15.12.2016.
Sindrom izgaranja u sestrinstvu i mere prevencije
12(D-1-864/16 )
Autor Ljiljana Rakić

15.12.2016.
Koncept zdravstvene nege bolesnika sa urostomom
25(D-1-886/16 )
Autor Valentina Petković

22.12.2016.
Standardi mera u praćenju žena sa oboljenjem vulve
50(D-1-930/16 )
Autor Vesna Latinović

22.12.2016.
Porođajna doba-aktivnosti babice
51(D-1-931/16 )
Autor Mirjana Hardi

 

 

RASPORED PREDAVANJA U KCS APRIL 2016. GODINE

05.04.2016.
Timski rad u uroginekologiji
kurs (D-1-1676/15)
Autori Doc. dr Đorđe Nale, Ass. dr Milan Dokić, vms Valentina Petković, vms Jelena Nikolić

12.04.2016.
Vrednost, stavovi i zadovoljstvo poslom
stručni sastanak (D-1-1041/15)
Autor Master inž.org. nauka Suzana Bogdanović

19.04.2016.
Sindrom izgaranja kod zdravstvenih radnika
stručni sastanak (A-1-294/16)
Autor Dipl.defekt.master org.zdr.nege ,Tanja Rakić, dr Aleksandra Bukumirović

 

RASPORED EDUKACIJE APRIL-JUN 2016. GODINE

02.04.2016.
Instrumenti i tehnike za unapređenje zdravstvenih usluga
stručni sastanak 215(A-1-2975/15)
Autor Jelena Bauder

02.04.2016.
Definisanje i proces planiranja u sistemu zdravstvene zaštite
stručni sastanak 216(A-1-2976/15)
Autor Dragana Nojković

14.04.2016.
Metodski pristup u zdravstvenoj nezi bolesnika u terminalnoj fazi bolesti
stručni sastanak 47(D-1-57/16)
Autor Tanja Šljivić Bojić

28.04.2016.
Stres i radna sposobnost medicinskih sestara i tehničara
stručni sastanak 12(D-1-16/16)
Autor Jadranka Noveska

28.04.2016.
Standardi i normativi u zbrinjavanju pacijentkinja sa hipertimulirajućim sindromom
stručni sastanak 54(D-1-1833/15)
Autor Zagorka Ćirić

05.05.2016.
Savremeni pristup u lečenju i zdravstvenoj nezi politraumatizovanih pacijenata
kurs 113(D-1-553/16)
Autori ass dr Kristina Doklestić, ass dr Branislava Boljozović, spe.master javnog zdravlja Ljiljana Đukić, spe.strzk med.teh. Miša Popović

26.05.2016.
Help sindrom i eklamsija u ranom postpartalnom periodu
stručni sastanak 279 (D-1-448/16)
Autor Sanja Smiljković

26.05.2016.
Specifičnosti komunikacije sa osobama obolelim od kožne bolesti
stručni sastanak 280 (D-1-451/16)
Autor Dragana Vrbić

04.06.2016.
Globalne perspektive sestrinske profesije i njihova uloga
stručni sastanak 231 (D-1-2123/15)
Autor Jasmina Vulović

04.06.2016.
Klinička ispitivanja lekova-novi izauovi u savremenom sestrinstvu
stručni sastanak 58 (D-1-1837/15)
Autor Marija Galić

Tabelu predavanja možete preuzeti ovde.

 

OTVORENA KLINIKA 
RASPORED ODRŽAVANJA ZDRAVSTVENO - VASPITNOG RADA

23.03.2016.  17-18 h
Tema: Epilepsija, sport i razonoda

 1. Prof dr Dragoslav Sokić
 2. Prim. Slavko Janković
 3. Doc dr Nikola Vojvodić
 4. Ass dr Aleksandar Ristić
 5. Dr Mirko Grajić
 6. Tadić Bojana, glavna sestra VI odeljenja
 7. Zorica Ružević
 8. Zečević Vera
 9. Milićević Vladimir
 10. Čumić Milena
 11. Ivana Mladenović
 12. Ivana Radulović
 13. Aleksandra Parojčić, psiholog
 14. Tanja Zečević, fizioterapeut
 15. Dijetetičar

 

 

RASPORED SEMINARA SEPTEMBAR-NOVEMBAR 2015.

26.09.2015.
Upravljanje ljudskim resursima u zdravstvenim ustanovama
kurs 84(A-1-2013/15)
Autori Jelena Bauder,Veljko Ćejić, Jasmina Vulović, Edita Kastratović, Vesna Ćilerdzić, Dragana Nojković

15.10.2015.
Pevencija infekcija krvi povezanih sa plasiranjem intravaskularne opreme-Primena inovativnih tehnologija i materijala
kurs 73(D-1-491/15)
Autori Vesna Mioljević, Živanka Marinković, Biljana Simić, Matej Kosi, Romana Jokić

22.10.2015.
Poremećaj ishrane-mentalna anoreksija
stručni sastanak 38(D-1-1291/15)
Autor Dušanka Petrović

22.10.2015.
Upotreba lekova u starosti
stručni sastanak 103(D-1-1371/15)
Autor Dragana Ignjatijević

05.11.2015.
Zdravstvena nega transplantiranog pacijenta u Urgentnom centru
kurs 62(D-1-2181/14)
Autori Biljana Lipovac, Nataša Milojković, Sonja Pavlović, Silvana Stevanović, Miša Popović, Mirjana Stanisavljević, Jasna Zdravković

14.11.2015.
Uvod u zdravstveni menadžment
kurs 88(A-1-2019/15)
Autori Jelena Bauder, Veljko Ćejić, Jasmina Vulović, Edita Kastratović, Vesna Ćilerdzić, Dragana Nojković

Tabelu sa raporedom seminara možete preuzeti ovde.

 

 

PLAN PREDAVANJA U KCS-u JUL-AVGUST

 

8.9.2015.
Analiza reforme zdravstvenog sistema u Republici Srbiji
stručni sastanak 17(D-1-847/15)
Autor Master org. zdravstvene  nege Tanja Rakić

15.9.2015.
Merenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji
stručni sastanak 18(D-1-976)
Autor Master org. zdravstvene  nege Tanja Rakić

29.9.2015.
Vrednost, stavovi i zadovoljstvo poslom
stručni sastanak 201(D-1-1041/15)
Autor Master inž. org. nauka Suzana Bogdanović

Tabelu predavanja možete preuzeti ovde.

 

 

V SIMPOZIJUM NEUROLOŠKIH SESTARA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

Mesto održavanja:Master centar Novosadskog sajma, Novi Sad, 23-24.oktobar.2015. godine>
POZIV

 

 

 

V KONGRES MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA REPUBLIKE SRBIJE
Organizator: Udruženje medicinskih sestara – tehničara Kliničkog centa Srbije „Sestrinstvo“
Mesto održavanja: Beograd, Centar Sava, 23-25.septembar.2015. godine
OBAVEŠTENJE

 

 

OTVORENA KLINIKA 
RASPORED ODRŽAVANJA ZDRAVSTVENO - VASPITNOG RADA

27.02.2015.  13-14 h
Tema: Relapsi multiple skleroze i njihov tretman

 

 1. Prof dr Jelena Drulović
 2. Dnevna bolnica dr Nebojša Stojsavljević
 3. Doc dr Šarlota Mesaroš
 4. Ass dr  Irena Dujmović Bašuroski
 5. Dr Mirko Grajić
 6. Jugović Drinka
 7. Tadić Bojana, glavna sestra V odeljenja
 8. Javorka Gajić, glavna sestra ambulante
 9. Veljković Aleksandra
 10. Purić Biljana
 11. Emina Herceg
 12. Aleksandra Parojčić, psiholog
 13. Dijetetičar

 

13.03.2015.   13-14 h
Tema: Mladi i cerebrovaskularne bolesti

 

 1. Prof dr Nadežda Šternić
 2. Prof dr Zagorka Jovanović
 3. Doc.dr Jasna Zidverc Trajković
 4. Ass dr Milija Mijajlović
 5. Dr Mirko Grajić
 6. Gordana Tomić, logoped
 7. Biljana Kovačević, glavna sestra II odeljenja
 8. Kovač Tanja
 9. Bojić Ljiljana
 10. Poček Gordana
 11. Bojana Minić
 12. Dijetetičar

 

 

PLAN PREDAVANJA U KCS-u JUL-AVGUST

23.07.2015.

Benefiti terapije pomoću konja-dostignuća u svetu i kod nas
stručni sastanak 30(D-1-785/15)
Autor vss Nevena Simić

23.07.2015.
Značaj provere kvaliteta stručnog rada zdravstvene zaštite
stručni sastanak 190(D-1-1011/15)
Autor mr sci dipl spec.pedagogije Ljubena Paunović

20.08.2015.
Postoperativni nadzor i komplikacije u sobi za buđenje, procedure anestetičara
stručni sastanak 252(D-1-1116/15)
Autor vss Sanja Smiljković

20.08.2015.
Standrdne sestrinske aktivnosti u endoskopiji
stručni sastanak 267(D-1-1035/15)
Autor sss Milica Dejanović

Tabelu predavanja možete preuzeti ovde.

 

 

RASPORED KONTINUIRANE EDUKACIJE ZA MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARE NA KLINICI ZA NEUROLOGIJU

1. Značaj pravilnog uzorkovanja biološkog materijala
Predavač: Dr. Snežana Jovanović , spec. mikrobiologije
Datum: 03.02.2015.

 

2. Sestrinske intervencije kod bolesnika sa psihogenim neepileptičnim napadom 
Predavač: Marko Jovanović
Datum : 03.02.2015

*stručni sastanci se održavaju u slušaonici Klinike za neurologiju sa početkom u 11 časova

 

 

RASPORED KONTINUIRANE EDUKACIJE ZA MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARE NA KLINICI ZA NEUROLOGIJU MART-JUN 2014.

1.  Unapređenje kvaliteta života bolesnika sa dijabetičnom polineuropatijom kroz aktivnosti sestara u neurologiji
Predavač: Dragana Turčinov, strukovna ms
Datum:    18.03.2014.

1.  Analiza zadovolјstva pacijenata sestrinskom praksom
Predavač: Nada Rapajić, VMŠ
Datum:    25.03.2014.

3. Savremeni pristup u dijagnostici i lečenju vrtoglavica- uloga sestre
Predavač: Slađana Basara, VMŠ
Datum:    08.04.2014.

4. Saradnja sa pacijentima i porodicom i edukacija za unapređenje kvaliteta života
Predavač: Svetlana Janković, med. sestra
Datum:     24.04.2014.

5. Polisomnografija i video EEG telemetrija- sličnosti i razlike
Predavač: Vera Zečević, med. sestra
Datum:     29.04.2014.

6. Neurosarkoidoza i dijagnostičke procedure
Predavač: Gordana Poček, strukovna ms
Datum:     20.05.2014.

7. Sestrinska nega kod obolelih od neurosarkoidoze
Predavač: Bilјana Kovačević, strukovna ms
Datum:     27.05.2014.

8. Botulinski toksin u terapiji kod neuroloških bolesnika i aktivnosti sestre
Predavač: Milica Trivković, med. sestra
Datum:     10.06.2014.

*stručni sastanci se održavaju u slušaonici Klinike za neurologiju sa početkom u 11 časova

Tabelu predavanja možete preuzeti ovde.

 

PLAN PREDAVANJA U KCS-u

03.07.2014.
Stres na radnom mestu i mogućnosti prevazilaženja
stručni sastanak 317(D-1-1084/14)
Autor vms Jasmina Vulović

03.07.2014.
Upotreba telemedicine u kućnim uslovima i uloga specijaliste strukovne sestre
stručni sastanak 323(D-1-999/14)
Autor vms Ivana Stojković

10.07.2014.
Stresogeni faktori na radnom mestu medicinkih sestara u bolnici
stručni sastanak 623(D-1-290/14)
Autor vms Darinka Ružičić

10.07.2014.
Postupci u toku ciklusa sterilizacije, važnost standardizacije, validacije
stručni sastanak 318(D-1-1185/14)
Autor vms Maja Suknović

28.08.2014.
Reforma zdravstvenog sistema u Republici Srbiji
stručni sastanak 316(D-1-1068/14)
Autor vms Tanja Rakić

28.08.2014.
Komunikacija i empatički pristup sestara pacijentima
stručni sastanak 328(D-1-1399/14)
Autor vms Džemila Stojanović

04.09.2014.
Zdravstvena nega kritično obolelog neurološkog bolesnika u delirijumu
stručni sastanak 320(D-1-1188/14)
Autor ms Maja Aleksić

04.09.2014.
Kvalitet života u opredeljenju strategije razvoja bolničkog sistema-rezultati istraživanja
stručni sastanak 324(D-1-286/14)
Autor vms Jelena Bauder

13.09.2014.
Uticaj terapije uz pomoć konja na fiziologiju čoveka
stručni sastanak 325(D-1-1374/14)
Autor vms Nevena Simić

13.09.2014.
Narkomanija-šta roditelj treba da zna u odnosu sa detetom
stručni sastanak 327(D-1-1376/14)
Autor vms Jelena Bauder

25.09.2014.
Efekti primene ugradnih monitora srčane frekvencije na prognozu bolesnika sa sinkoma nepoznate
stručni sastanak 321(D-1-997/14)
Autor vms Jelena Tomić Borović

25.09.2014.
Analiza izloženosti medicinske sestre-tehničara RTG zračenju
stručni sastanak 322(D-1-998/14)
Autor vms Neda Mitrović Cicović

05.03.2014.

Praćenje i unapređenje kvaliteta u zdravstvenim ustanovama
kurs 48( Д-1-1172/13)
Autori master mng Ivanka Adžić, vms Spomenka Stanojković, ms Aleksandra Adžić

18.03.2014.
Značaj medicinske sestre u zbrinjavanju pacijenata s alergijskim rinitisom
str.sast. 91( Д-1-2115/13)
Autor spec.struk.sestra Nataša Kenić

26.03.2014.
Clostridium difficile-intrahospitalna infekcija
kurs 12( Д-1-2261/13)
Autori Doc. dr Miloš Korać, dr Nataša Mazić, dr Snežana Jovanović, vst Slađana Petrović, vms Olga Simić

28.03.2014.
Radna obaveza zdravstvenih radnika i obavezno upravljanje opasnim medicinskim otpadom usaglašenim zakonskim regulativama
kurs 21( Д-1-2003/13)
Autori dr Milena Grubor, mr Jasmina Raonić, dr Maja Milošević

Tabelu predavanja možete preuzeti ovde.

IV SIMPOZIJUM NEUROLOŠKIH SESTARA SRBIJE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM,
15, i 16. novemnar 2013. godine, Beograd

Prvo obaveštenje o Simpozijumu možete preuzeti ovde.
Program rada možete preuzeti ovde.

 

SIMPOZIJUM "BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U ZDRAVSTVU",
povodom Evropske nedelje bezbednosti na radu,
21.-23.oktobar 2013. godine, Sava Centar, Beograd

Program rada možete preuzeti ovde.

PLАN KОNТINUIRАNЕ ЕDUKАCIЈЕ NА KLINICI ZА NЕURОLОGIЈU ZА PЕRIОD МАRТ- МАЈ 2013.
*SVI PRОGRАМI ОDRŽАVАЈU SЕ U SLUŠАОNICI KLINIKЕ ZА NЕURОLОGIЈU

Stručni sаstаnci, аktеditоvаni sа pо 1 intеrnim bоdоm:

 • 12.03.2013. Prikаz slučаја bоlеsnikа оbоlеlоg оd Behcet-оvоg sindrоmа, Аutоr Bilјаnа Purić,  sа pоčеtkоm u 11 čаsоvа
 • 23.04.2013. Uticај rаdnе srеdinе nа еfikаsnоst u rаdu, аutоr Маriја Lukić, sа pоčеtkоm u 11 čаsоvа
 • 07.05.2013. Zbrinjаvаnjе bоlеsnikа sа dеkubitаlnim ulcеrоm primеnоm kоlаgеnih оblоgа -  prikаz slučаја,  аutоr  VМS Ivаnа Мlаdеnоvić, sа pоčеtkоm u 11 čаsоvа

Kursеvi, аkrеditоvаni sа pо 4 intеrnа bоdа:

 • 29.04.2013. Dоkumеntаciја sеstrinskе nеgе 1. nivо, аutоri: VМS Мiliјаnа Маtiјеvić, VМS Nаdа Rаpајić,  strukоvnа sеstrа Ivаnа Nеšić
 • 30.04.2013. Dоkumеntаciја sеstrinskе nеgе 2. nivо, аutоri VМS  Мiliјаnа Маtiјеvić,  VМS Nаdа Rаpајić, strukоvnа sеstrа Ivаnа Nеšić

*Nаpоmеnа: Kurs „ Dоkumеntаciја sеstrinskе nеgе- 1. nivо“ оrgаnizоvаn је tаkо dа imа svој nаstаvаk sа kојim čini cеlinu, оdnоsnо kurs  „Dоkumеntаciја sеstrinskе nеgе- 2. nivо“, učеsnici оbа kursа mоrа dа budu istе оsоbе. Priјаvа zа učеšćе nа kursu је dо 25.04.2013.

Еdukаtоr,
Ivаnа Nеšić

 

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA - ASPEKTI RADA
MEDICINSKIH SESTARA DANAS

Medicinske sestre u neurološkim i kardiološkim ultrazvučnim kabinetima nezaobilazne su kao članovi tima. Pored organizacije rada u kabinetima, pripreme pacijenata, materijala, aparata, značajnu ulogu imaju u zdravstveno vaspitnom radu. Rad sa pacijentima na sekundarnoj prevenciji cerebrovaskularnih bolesti daje rezultate u eradikaciji komplikacija i poboljšanju kvaliteta života pacijenata. Rad u kabinetima zasnovan je na standardizovanim procedurama medicinskih sestara, zahteva određen stepen znanja sestara iz oblasti ultrazvuka i permanentnu edukaciju.
U zemljama sveta i našem neposrednom okruženju, medicinske sestre sa visokim obrazovanjem i specijalizacijom, osposobljene su da samostalno izvode određene ultrazvučne metode.

PROGRAM KURSA

Satnica

Tema

Predavač

08.00-08.30

Registracija učesnika

 

08.30-09.00

Ulazni test

 

09.00-09.20

Dostignuća u ultrazvučnoj dijagnostici u poslednjoj deceniji

Prof. Nadežda Šternić

09.20-09.40

Šta sestra mora da zna o cerebrovaskularnim bolestima

Milijana Matijević

09.40-10.00

Sekundarna prevencija oštećenja krvnih sudova vrata - sestrinski aspekt

Gordana Poček

10.00-10.20

Prijem, dijagnostika i priprema pacijenta za operativno lečenje karotidne arterije

Grujić Slavica

10.20-10.40

Karotidna endarektomija-konvencionalna ili everziona - sestrinski aspekt

Prebiračević Svetlana

10.40-10.55

Prevencija oštećenja krvnih sudova mozga - sestrinski aspekt

Ivana Nešić

10.55-11.15

Trombolitička terapija- prikaz pacijenta i ultrazvučno praćenje

Biljana Matijević

11.15-11.30

PAUZA

 

11.30-11.50

Učešće medicinske sestre/tehničara u dijagnostikovanju moždane smrti

Nataša Milojković

11.50-12.10

Ultrazvučni neurovaskularni testovi - učešće sestre

Biljana Kovačević

12.10-12.30

Ehokardiografija pretkomorskih urođenih srčanih mana kod odraslih: uloga medicinske sestre u dijagnostičkom timu

Biljana Vukobrat

12.30-12.50

Upotreba kontrasne transezofagusne ehokardiografije u dijagnostikovanju intrakardijalnog šanta

Gordana Isaković

12.50-13.50

RADIONICA

Gordana Poček

13.50-14.45

PAUZA

 

14.45-15.15

Učešće medicinske sestre u ultrazvučnoj dijagnostici neuroloških bolesnika

Slavica Bakajić

15.15-15.45

Sprovođenje neurosonološkog ispitivanja kod bolesnika obolelih od cerebrovaskularnih bolesti na klinici za neurologiju KC Niš

Vesna Milosavljević

15.45-16.15

Ultrazvučna dijagnostika u neurologiji- učešće medicinske sestre/tehničara

Daliborka Rilak

16.15-16.45

PAUZA

 

16.45-17.15

Značaj TEE kod zatvaranja FOA i ASD-a septalnim okulodermom- uloga sestre

Lidija Milutinović
Vesna Milivojević

17.15-17.45

Novine u ultrazvuku- sestrinske kompetencije

Gordana Poček

17.45-18.15

Izlazni test
Evaluacija

 

Kurs je akreditovan Odlukom 153-02-2444/2012-01 od 16.08.2012., pod rednim brojem D-1-1489/12 sa 6 bodova za učesnike i 12 bodova za predavače. Kursu mogu prisustvovati medicinske sestre i zdravstveni tehničari.
Za članove Udruženja neuroloških sestara Srbije kurs je besplatan, za ostale kotizacija je 2000 RSD.

Broj mesta je ograničen.

Prijava je do 06.10.2012.

Kurs će biti održan 13. oktobra u slušaonici Klinike za neurologiju, Dr Subotića 6.

Kontakti:

Ivana Nešić
3064235; 3064223;
Email: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Gordana Poček
3064265
Email: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

PRОGRАМ SТRUČNIH SАSТАNАKА

Datum

Predavač

Tema

Akreditacija

Bodovi

11.09.2012.

Ljilјаnа Čаnkоvić

Аrtеfаkti tоkоm vidео ЕЕG tеlеmеtriје

 

Оdlukа 153-02-
2444/2012-01 оd
16.08.2012. pоd
rеdnim brојеm
D-1-1485/12

 

 

Prеdаvаč 2
Slušаlаc 1

 

02.10.2012.

Vеrа Zеčеvić

Zbrinjаvаnjе pаciјеntа tоkоm vidео ЕЕG tеlеmеtriје

 

Оdlukа 153-02-
2444/2012-01 оd
16.08.2012. pоd
rеdnim brојеm
D-1-1487/12

 

Prеdаvаč 3
Slušаlаc 2

16.10.2012.

Ljilјаnа Čаnkоvić

Pеriiktаlnо nеurоpsihоlоškо tеstirаnjе

Оdlukа 153-02
-2444/2012-01 оd
16.08.2012. pоd
rеdnim brојеm
D-1-1486/12

Prеdаvаč 3
Slušаlаc 2

06.11.2012.

Vеrа Zеčеvić

Izvоđеnjе iktаlnоg SPЕKТ-а u tеlеmеtriјi

Оdlukа 153-02-
2444/2012-01 оd
16.08.2012. pоd
rеdnim brојеm
D-1-1488/12

Prеdаvаč 3
Slušаlаc 2

Prоgrаmi kоntinuirаnе еdukаciје su bеsplаtni zа člаnоvе Udružеnjа sеstаrа u nеurоlоgiјi, zа оstаlе 200,00 RSD.

 

Еdukаtоr,
Ivаnа Nеšić

 

EANN and NeuroBlend-Evropsko udruŽenje sestara u neuronaukama i NeuroBlend

U organizaciji Udruženja neuroloških sestara Srbije 17.11.2008. godine u Centru za naučno istraživački rad, nastavno-obrazovnu delatnost i ljudske resusurse, održan je obrazovni kurs sa temom „EANN and NeuroBlend-Evropsko udruženje sestara u neuronaukama i NeuroBlend“. Kurs je vodio uvaženi gost iz Holandije gospodin Paul Van Keeken.

Gospodin Van Keeken je predsednik European Association of Neuroscience Nurses i projekt menadžer na NeuroBlend projektu. NeuroBlend je evropska mreža za obrazovanje bazirana na mešovitom i kontinuiranom učenju u okviru međunarodno prihvaćenih profila u neuronaukama, EU kurikuluma i okvir za virtuelno učenje preko interneta.

 

Evropsko udruženje deluje od 1972 godine sa 14 zemalja članica danas. U Evropi ima više od 15.500.000 neuroloških pacijena i oko12.500 neuroloških sestara od ukupnog broja od 1.500.000 sestara. NeuroBlend je projekat podržan od strane „Leonardo da Vinchi fund of the European Committee“ i od donacija mnogih partnerskih univerziteta i bolnica. NeuroBlend je digitalna zajednica i inspiracija za saradnju u nezi neuroloških pacijenata. Stvorena je baza podataka sa teorijskim aspektom (medicina i sestrinstvo) i „virtueni slučajevi“ za 11 oblasti: profesija, akutna neuro nega, neurorehabilitacija, palijativna nega u neuronaukama, anatomija i fiziologija i neurološki poremećaji. Metode u radu su učenje na primeru, učenje na problemu, E-učenje, praktičan rad, diskusija, zadaci i video učenje. Preko obrazovnih servisa, Website, gde je slobodan pristup i Moodle, samo za članove, NeuroBlend okvir kompetentnosti može kreirati zajednicu sestara i njihovih nastavnika koji dele znanje i rade zajedno u cilju stalnog unapređenja kavliteta nege i profesije sestrinstva.

U toku posete, gospodin Paul Van Keeken, obišao je Institut za neurologiju –KCS, neurološko odeljenje u Urgentnom centru, Specijalnu bolnicu „Sveti Sava“, kao i znamenitosti našeg grada. Svaki trenutak sestre su koristile za razmenu znanja i iskustva.

Kursu je prisustvovalo preko 120 učesnika (iz KCS,  neuroloških zdravstvenih ustanova iz  Srbije, Republike Srpske i obrazovnih institucija), i sa pažnjom pratilo izlaganje našeg gosta, posebno video prikaze sa demonstracijom konkretnih aktivnosti u zdravstvenoj nezi neuroloških bolesnika. Učesnici su kurs ocenili sa visokom ocenom sa napomenom da treba organizovati više ovakvih edukativnih seminara sa  video prikazima konkretnih aktivnosti u zdravstvenoj nezi.

KURS "MULTIPLA SKLEROZA KROZ MULTIDISCIPLINARAN PRISTUP"

PОVЕŽIМО SЕ

Мultiplа sklеrоzа је hrоničnа, prоgrеsivnа bоlеst cеntrаlnоg nеrvnоg sistеmа. Мultiplа sklеrоzа pоvlаči sа sоbоm prоmеnu slikе о sеbi, оdnоsа sа pоrоdicоm, priјаtеlјimа, kоlеgаmа. Prоcеnjuје sе dа u Srbiјi imа prеkо 5000 оbоlеlih оd multiplе sklеrоzе, оd kојih је Društvо multiplе sklеrоzе Srbiје dо sаdа еvidеntirаlо оkо 3500.

Budući dа је multiplа sklеrоzа nеprеdvidivа bоlеst pоtrеbnо је оmоgućiti zdrаvstvеnu, prоfеsiоnаlnu i sоciјаlnu rеhаbilitаciјu оbоlеlih. Strаh, tugа, lјutnjа i stid sаmо su dео svih оnih fаzа kоје prоlаzi bоlеsnik i njеgоvа pоrоdicа nаkоn pоstаvlјаnjа diјаgnоzе. Bоlеsnik i njеgоvа pоrоdicа trеbа dа nаučе kаkо dа sе nоsе sа multiplоm sklеrоzоm, dа nаučе dа pоtrаžе pоmоć zdrаvstvеnih rаdnikа, društvа i spеcifičnih оrgаnizаciја i udružеnjа, kаdа tеrеt pоstаnе prеtеžаk.  Utоlikо prе štо pеrspеktivе nаših bоlеsnikа nisu ni približnо tаkо nеpriјаtnе kао prе sаmо 20 gоdinа. Sа оvоm bоlеšću sе dаnаs nеupоrеdivо kvаlitеtniје „ nоsimо“ , а pоsеbnu nаdu ulivа činjеnicа dа је multiplа sklеrоzа pоlје, vеrоvаtnо nајоpsеžniјih istrаživаnjа nоvih mоgućnоsti u sfеri lеčеnjа.

Меđunаrоdnа fеdеrаciја multiplе sklеrоzе, оd 2009. gоdinе, svаkе pоslеdnjе srеdе u mајu, оrgаnizuје Svеtski dаn multiplе sklеrоzе nа glоbаlnоm nivоu, u sаrаdnji sа nаciоnаlnim društvimа multiplе sklеrоzе u prеkо 170 zеmаlја u svеtu, а јеdnа оd njih је i Srbiја. Оvе gоdinе tај dаn sе оbеlеžаvа 30-оg  mаја.

U cilјu оbеlеžаvаnjа tоg dаnа sеstrе Klinikе zа nеurоlоgiјu оrgаnizuјu kurs „ Мultiplа sklеrоzа krоz multidisciplinаrni pristup“. Kurs ćе biti оdržаn 19-оg mаја u slušаоnici klinikе.

Еdukаtоr
Ivаnа Nеšić

Program kursa

Sаtnicа

Теmа

Меtоd оbukе

Prеdаvаč

10.00-10.30

Rеgistrаciја pоlаznikа kursа
Pоpunjаvаnjе ulаznоg tеstа

 

 

10.30-11.00

Мultiplа sklеrоzа- kliničkа slikа, tоk i tеrаpiја

prеdаvаnjе

Јеlеnа Drulоvić

11.00-11.40

Kvаlitеt živоtа оbоlеlih оd multiplе sklеrоzе

prеdаvаnjе

Таnjа Pеkmеzоvić

11.40-12.10

Sеstrinski mоnitоring оbоlеlih оd multiplе sklеrоzе

prеdаvаnjе

Аlеksаndrа Vеlјkоvić

12.10-12.40

Spеcifičnоsti u nеzi оbоlеlih оd Мultiplе sklеrоzе-prikаz slučаја

prеdаvаnjе

Маrgоt Đоrđеvić

12.40-13.00

Pаuzа

 

 

13.00-13.30

Kаsnе kоmplikаciје multiplе sklеrоzе

prеdаvаnjе

Мiliјаnа Маtiјеvić

13.30-14.00

Sеstrinskе аktivnоsti u tеrаpiјskim pristupimа  multiplе sklеrоzе

prеdаvаnjе

Drinkа Јugоvić

14.00-14.30

Zdrаvstvеnо-vаspitni rаd оbоlеlih оd multiplе sklеrоzе

prеdаvаnjе

Vinkа Bојić

14.30-15.30

Društvо multiplе sklеrоzе Srbiје

prеdаvаnjе

Nеvеnа Rаšić

15.30-16.00

Pаuzа

 

 

16.00-17.00

Rаdiоnicа : Vеžbајmо zајеdnо

Rаd u grupi

Јеlеnа Cvеtkоvić

17.00-17.30

Izlаzni tеst, еvаluаciја kursа

 

 

 

PLAN STRUČNIH SASTANAKA MEDICINSKIH SESTARA KLINIKE ZA NEUROLOGIJU

Datum

Tema

Predavač

Bodovi

20.03.2012.

Sаvrеmеnе diјаgnоstičkе mоgućnоsti ultrаzvukа u primаrnој i sеkundаrnој prеvеnciјi mоždаnоg udаrа

Gоrdаnа Pоčеk
strukovna MS

1 interni
bod

27.03.2012.

Brigа о vеnskоm putu

Оlivеrа Đоrđеvić
SМS

1 interni
bod

03.04.2012.

Ultrаzvučnа-nеurоvаskulаrnа diјаgnоstikа- kоmpеtеnciје mеdicinskе sеstrе

Bојаnа Мilidrаgоvić
SМS

1 interni
bod

10.04.2012.

Zаdоvоlјstvо bоlеsnikа sеstrinskоm nеgоm krоz аktivnоsti dnеvnоg živоtа – pаrаmеtаr zа kvаlitеt

Nаdа Rаpајić
VМS

1 interni
bod

24.04.2012.

Štа је tо sаvrеmеnо nеgоvаnjе?

Drаgаnа Тurčinоv
strukоvnа МS

1 interni
bod

29.05.2012.

Primеnа mеdicinskе dоkumеntаciје i njеn znаčај u kоmunikаciјi sа bоlеsnicimа u ЕМNG lаbоrаtоriјi

Gоrdаnа Аlеksаndrоvić
VМS

1 interni
bod

 

KURS

 

 

19.05.2012.

Мultiplа sklеrоzа krоz multidisciplinаrаn pristup

Tim

6 internih
bodova

STRUČNI SASTANCI SE ODRŽAVAJU UTORKOM U SLUŠAONICI KLINIKE ZA NEUROLOGIJU, SA POČETKOM U 11 ČASOVA

 

II SIMPOZIJUM UDRUŽENJA NEUROLOŠKIH MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA

Kopaonik 30. septembar - 02. oktobar 2011.godine

Program simopozijuma

 

 

DVA STRUČNA SASTANKA NA KLINICI ZA NEUROLOGIJU U JUNU MESECU

Poštovane kolege,

Na Klinici za neurologiju u junu mesecu biće održana dva stručna sastanka, u slušaonici Klinike, sa početkom u 11 časova.

Programi kontinuirane edukacije akreditovani su jednim internim bodom za slušaoce.

1. Intervencije medicinske sestre u prevenciji i nezi obolelih od Karpal-tunel sindroma;
Autor viša medicinska sestra Danica Maksimović
21.06.2011. godine


2. Prevencija urinarnih infekcija kod neuroloških bolesnika;
Autor strukovna medicinska sestra Ivana Nešić
28.06.2011.godine

Prijava za učešće edukatoru Klinike Ivani Nešić

 

 

Kurs „ Parkinsonova bolest - klinička slika, tok i terapija“

Udruženje neuroloških sestara Srbije 09.04.2011. godine organizuje kurs „ Parkinsonova bolest - klinička slika, tok i terapija“ u slušaonici Klinike za Neurologiju ( Dr Subotića 6, Beograd). Kurs je akreditovan odlukom broj 153-02-575/2011-02 od 01.03.2011. pod brojem Д-1-763/11, sa 5 bodova za slušaoce.
Cena programa kontinuirane edukacije, za učesnike koji nisu članovi Udruženja neuroloških sestara Srbije je 4000,00 RSD.
Za učešće na kursu možete se prijaviti na Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ili Gordani Poček na telefon 063575156.

Program kursa:

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

10.00-10.30

Registracija polaznika kursa
Popunjavanje ulaznog testa

   

10.30-
10.45

11.04.2011.-dan obolelih od Parkinsonove bolesti

predavanje

Milijana Matijević

10.45-11.15

Parkinsonova bolest-klinička slika, tok i terapija

predavanje

Marina Svetel

11.15-
11.35

Specifičnosti u nezi obolelih od Parkinsonove bolesti

predavanje

Nada Rapajić

11.35-11.55

Ishrana obolelih od Parkinsonove bolesti

predavanje

Svetlana Janković

11.55-12.15

Prevencija padova i povređivanja

predavanje

Aleksandra Veljković

12.15-12.30

Pauza

 

 

12.30-12.50

Prevencija urinarnih unfekcija i drugih komplikacija obolelih od Parkinsonove bolesti

predavanje

Ivana Nešić

12.50-13.10

Rehabilitacija obolelih od Parkinsonove bolesti

predavanje

Jelena Cvetković

13.10-13.30

Psihosocijalna podrška obolelih

predavanje

Vanja Taleski

13.30.-14.00

Pauza

 

 

14.00-15.15

Radionica : Vežbajmo zajedno

Rad u grupi

Jelena Cvetković

15.15-16.45

Radionica: Red tulip

Rad u grupi

Milijana Matijević,
Ivana Nešić

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.