Home Pacijenti Zdravstveno vaspitni rad
Zdravstveno vaspitni rad

27.02.2015. 13-14 h
Tema: Relapsi multiple skleroze i njihov tretman

 1. Prof dr Jelena Drulović
 2. Dnevna bolnica dr Nebojša Stojsavljević
 3. Doc dr Šarlota Mesaroš
 4. Ass dr Irena Dujmović Bašuroski
 5. Dr Mirko Grajić
 6. Jugović Drinka
 7. Tadić Bojana, glavna sestra V odeljenja
 8. Javorka Gajić, glavna sestra ambulante
 9. Veljković Aleksandra
 10. Purić Biljana
 11. Emina Herceg
 12. Aleksandra Parojčić, psiholog
 13. Dijetetičar

 

 

13.03.2015. 13-14 h
Tema: Mladi i cerebrovaskularne bolesti

 1. Prof dr Nadežda Šternić
 2. Prof dr Zagorka Jovanović
 3. Doc.dr Jasna Zidverc Trajković
 4. Ass dr Milija Mijajlović
 5. Dr Mirko Grajić
 6. Gordana Tomić, logoped
 7. Biljana Kovačević, glavna sestra II odeljenja
 8. Kovač Tanja
 9. Bojić Ljiljana
 10. Poček Gordana
 11. Bojana Minić
 12. Dijetetičar

 

24.04.2015. 13-14 h
Tema: Parkinsonova bolest

 1. Prof dr Svetel Marina
 2. Doc dr Nataša Dragašević
 3. Ass dr Igor Petrović
 4. Dr Vladana Marković
 5. Dr Mirko Grajić
 6. Ivana Nešić, glavna sestra IV odeljenja
 7. Danijela Milinković
 8. Svetlana Janković
 9. Stegnjaja Dragana
 10. Marković Sonja
 11. Biljana Selak, psiholog
 12. Dijetetičar

 

22.05.2015. 13-14 h
Tema: Kako živeti sa bolešću moto neurona

 1. Prof dr Dragana Lavrnić
 2. Prof dr Zorica Stević
 3. Prof dr Vida Stojanović
 4. Ass dr Ivana Basta
 5. Dr Mirko Grajić
 6. Ivana Nešić, glavna sestra III odeljenja
 7. Ljiljana Antić, glavna sestra poliklinike
 8. Vojinović Marina
 9. Turčinov Dragana
 10. Danijela Zjača
 11. Ivana Radulović
 12. Biljana Salak, psiholog
 13. Dijetetiča

 

26.06.2015. 13-14 h
Tema: Epilepsija, sport i razonoda

 1. Prof dr Dragoslav Sokić
 2. Doc dr Nikola Vojvodić
 3. Ass dr Aleksandar Ristić
 4. Dr Mirko Grajić
 5. Babić Slađana, glavna sestra
 6. Tadić Bojana, glavna sestra VI odeljenja
 7. Zečević Vera
 8. Milićević Vladimir
 9. Marko Jovanović
 10. Zorica Ružević
 11. Čumić Milena
 12. Aleksandra Parojčić, psiholog
 13. Dijetetičar

 

25.09.2015. 13-14 h
Tema: Alchajmerova bolest

 1. Prof dr Elka Stefanova
 2. Dr Gordana Mandić Stojmenović
 3. Dr Tanja Stojković
 4. Dr Mirko Grajić
 5. Sanja Radojević
 6. Ivana Mladenović
 7. Basara Sladjana
 8. Margot Đorđević
 9. Keler Zorica
 10. Vera Ilić, psiholog
 11. Dijetetičar

 

27.11.2015. 13-14 h
Tema: Cerebrovaskularne bolesti

 1. Prof dr Ljiljana Bumbaširević
 2. Prof dr Dejana Jovanović
 3. Ass dr Marko Ercegovac
 4. Ass dr Ivana Berisavac
 5. Dr Mirko Grajić
 6. Nataša Milojković, Glavna sestra VII odeljenja
 7. Biljana Matijević, glavna sestra JMU
 8. Angelina Škodrić, glavna sestra JIN
 9. Ana Tanasijević
 10. Maja Aleksić
 11. Ana Hrelja
 12. Dijetetičar

 

 

Ko je online

Imamo 25 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.