Home O klinici Organizacija Stacionar VII odeljenje Jedinica za moždani udar
Jedinica za moždani udar

Formirana je januara 2005. godine sa 6 postelja, sa ciljem da se prema svetski priznatim standardima sprovodi lečenje bolesnika sa akutnim moždanim udarom, koristeći najsavremenije dijagnostičke i terapijske protokole za ovu bolest.

JMU je opremljena je gasnim sistemom radi eventualne supstitucije kiseoničkog deficita bolesnika, kao i sa 6 monitora neophodnih za kontinuirano praćenje EKGa i vitalnih funkcija. U dijagnostici etiologije akutnog moždanog udara pored ekstrakranijalnog kolor dopler i transkranijalnog dopler aparata, stoji na raspolaganju i 24h upotreba kompjuterizovane tomografije, laboratorijske analize krvi i konsultativni pregledu svih internističkih i hirurških specijalnosti.

Posebnost JMU se odnosi i na celodnevno prisustvo i rad fizioterapeuta i logopeda, kao i produžen boravak familije uz svakog bolesnika što olakšava njihov brži oporavak. U okviru JMU se vodi jedinstvena sestrinska dokumentacije u okviru procesa zdravstvene nege.

 

Ko je online

Imamo 30 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.