Jedinica za neuropsihologiju

Pored velikog angažmana u Odseku za poremećaje pamćenja i demencije neuropsiholozi Klinike za neurologiju učestvuju u kognitivnoj (neuropsihološkoj), psihološkoj ili logopedskoj proceni bolesnika sa različitim neurološkim bolestima, poput epilepsije, cerebro vaskularnih oboljenja, multiple skleroze, traumatskih lezija ili raznih degenerativnih, metaboličkih, genetskih ili razvojnih neuroloških ili funkcionalnih ("psihogenih") poremećaja za koje su zajednički poremećaji kognicije, ponašanja i afekta izazavani verovatnim moždanim oštećenjima.

Jedinica za neuropsihologiju nastavlja tradiciju Odeljenja za bihejvioralnu neurologiju i neuropsihologiju koja je bila prva ovakva služba u Srbiji i rasadnik kadrova iz ove oblasti. Za razliku od ranijeg perioda, a zbog velike integracije neuropsihologa u hospitalne procedure sa bolesnicima (prehirurška dijagnostika bolesnika sa farmakorezistentnim epilepsijama, dijagnostički algoritam za dijagnozu i diferencijalnu dijagnozu demencije i sl) neuropsihološka testiranja se dominantno obavljaju kod bolesnika hospitalizovanih u stacionaru i dnevnoj bolnici ili pregledanih u Odseku za poremećaje pamćenja i demencije, a samo izuzetno u ambulantnim uslovima.

Jedinica je shodno tome reorganizovana tako da je Odeljenju za epilepsije i poremećaje spavanja pridružen jedan psiholog (mr sci. Aleksandra Parojčić), Odseku za poremećaje pamćenja i demencije dva psihologa (Vera Ilić i mr sci Biljana Salak Đokić), a Odeljenju za hronične cerebrovaskularne bolesti i glavobolju jedan defektolog (dr sci. Gordana Tomić). U slučaju potrebe neuropsiholozi obavljaju neuropsihološku ili psihološku procenu i pacijenata sa drugih odeljenja Klinike za neurologiju.

Uz striktni nadzor psihologa, i logopeda u neuropsihološki rad su tokom svog jednogodišnjeg boravka na Klinici za neurologiju uključeni i psiholozi i logopedi na obaveznom psihološkom / logopedskom stažu.

 

Ko je online

Imamo 35 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.