Predavanja vodećih svetskih eksperata - arhiva

Gostovanje Prof. dr Christophe Cognard:

Dana 12.02.2018. godine gost Klinike za neurologiju i Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu KCS je bio Prof. dr Christophe Cognard sa Univerziteta u Tuluzu (Francuska), načelnik Neuroradiološke službe Univerzitetske bolnice Pierre Paul Riquet, koji je održao predavanje pod nazivom “Mehanička trombektomija kod akutnog ishemijskog moždanog udara”. Prof. dr Cognard je jedan od vodećih svetskih eksperata u ovoj oblasti i jedan od glavnih istraživača u SWIFT- PRIME studiji, jedne od pet randomizovano kontrolisanih studija koja je pokazala superiornost udružene primene intravenske trombolize i mehaničke trombektomije naspram standardnih mera lečenja sa ili bez primene intravenske trombolize, bez signifikatno povećanog rizika za pojavu simptomatske intracerebralne hemoragije.

alt alt

Mehanička trombektomija predstavlja veoma efikasnu terapijsku proceduru koja se u najnovijim vodičima za lečenje moždanog udara preporučuje sa najvećim stepenom dokaza i nivoom preporuke kod pacijenata sa postojanjem okluzije završnog dela karotidne arterije ili početnog segmenta arterije cerebri medije.

alt alt

Održano predavanje je imalo poseban značaj s obzirom da je nedavno u Kliničkom centru Srbije započeto izvođenje mehaničke trombektomije. Na jednom mestu su date sveobuhvatne preporuke za lečenje pacijenata sa akutnim ishemijskim moždanim udarom mehaničkom trombektomijom, sa osvrtom na prehospitalno zbrinjavanje kandidata, urgetnu evaluaciju, istovremeni tretman intravenskom trombolizom kao i organizaciju i koordinaciju nadležnih službi tokom sprovođenja same intervencije. Paralelno sa tim, pred auditorijomom koji je bio sačinjen od radiologa, interventnih neuroradiologa i neurologa, dat je i pregled neruroradioloških tehnika kojima se utvrđuje lokalizacija arterijske okluzije, ekstenzija zone penumbre, veličina infarktnog jezgra i status kolateralne cirkulacija, sa ciljem što bolje identifikacija pacijenata kod kojih bi endovaskularno terapija bila korisna ili pak štetna. Takođe je istaknut i značaj mogućnosti lečenja visoko selecionisanih pacijenata nakon 6 sati od nastanka simptoma moždanog udara i pacijenata sa nepoznatim vremenom nastanka moždanog udara.

alt alt

Intervju sa prof. Congardom:

alt

Gostovanje dr Najib Kalife:

Dr Najib Kalife (Belgija) je 22. novembra 2011. godine na Klinici za neurologiju KCS održao predavanje pod nazivom „Renewes guidelines for therapeutic plasmapheresis in neurology patients“.

alt

Gostovanje prof. dr Philippe Kahane:

Gost Klinike za neurologiju KCS u Beogradu od 15. do 17.10.2011. godine bio je Profesor Philippe Kahane sa Klinike za neurologiju i epilepsije Univerziteta u Grenoblu, Francuska.

Profesor Kahane je u neurološkim i epileptološkim krugovima poznat kao intelektualac sa perfektnom sposobnošću da uoči seriju detalja i da ih poveže i integriše u celinu. Profesor Kahane reprezentuje najbolja savremena dostignuća čuvene francuske epileptološke skole koju su sredinom 20. veka inagurisali Jean Bancaud i Jean Talairach, koja kliničku prezentaciju epilepsije objašnjava regrutovanjem različith neuronskih mreža u pojedinim vrstama napada i epilepsija, a ne njenom jednostavnom lokalizacijom u jednom ili više anatomski definisanih režnjeva mozga. Profesor Kahane je otišao i korak dalje sa praksom implantacija stereotaksičnih elektroda u različite delove mozga, kojom je pokazao raznoliku i varijabilnu konektivnost pojedinih moždanih struktura, zavisnu od stanja, namene ili prisustva bolesti, koja je odgovorna za raznolik, a ipak bar delom predvidiv put propagacije epileptičkih napada. Ovaj teorijski koncept je na najbolji nacin transponovan i u praksu operativnog lecenja bolesnika sa farmakorezistentnim epilepsijama sa postizanjem odličnog uspeha i kod onih bolesnika koji su se ranijih godina smatrali hirurški nelečivim.

Profesor Philippe Kahane je 17.10.2011. u slušaonici Klinike za neurologiju KCS u Beogradu (Ulica Dr Subotića 6, prizemlje) održao predavanje pod nazivom "Stereoelectroencephalogram (SEEG) recordings in epilepsy surgery: from theory to practice."

alt alt alt

Gostovanje prof. dr Johann Schramm:

Dana 7. i 8. marta 2011. godine, na poziv Prof. dr Branka Đurovića, gost Klinike za neurologiju i Medicinskog fakulteta u Beogradu bio je Prof Johann Schramm, direktor Neurohirurške klinike Univerziteta u Bonu, predsednik Evropskog udruženja neurohirurga i potpredsednik Svetskog udruženja neurohirurga. Prof. Schramm je 07. marta 2011. u svečanoj sali dekanata Medicinskog fakulteta u Beogradu održao predavanje pod nazivom „The Spectrum of Epilepsy Surgery“.

Neurohirurška klinika u Bonu je najpoznatija evropska klinika za lečenje farmakorefrakterne epilepsije. Od 1989. godine do danas u ovoj klinici je obavljeno preko 2000 neurohirurških intervencija kod bolesnika sa farmakorefraktarnim epilepsijama, a mnoge vrste operacija su nastale ili su unapredjene upravo u ovoj Ustanovi. Zbog izvanredne reputacije, na Univerzitetskoj neurološkoj i neurohirurškoj klinici u Bonu su se obučavali naši doktori iz grupe za operativno lečenje bolesnika sa teškim epilepsijama: dr Aleksandar Ristić, neurolog sa Klinike za neurologiju KCS, dr Vladimir Baščarević i Prof. dr Branko Đurović sa Klinike za neurohirurgiju KCS. Uz ostale kolege sa Klinike za neurologiju KCS, oni čine jegro Centra za epilepsije u Beogradu.

Sa prof. Schrammom imali smo priliku da provedemo dan u analizi bolesnika sa epilepsijom koji su kandidati za operaciju i da zajedno sa njim dizajniramo najbolju strategiju za njihovo operativno lečenje.

alt

Gostovanje prof. dr Andreas Schulze-Bonhage i doc. dr Christian Bien:

Od 26. do 28. marta 2009. godine gosti Klinike za neurologiju bili su Prof. Dr. Andreas Schulze-Bonhage iz Freiburga (Nemačka) i Doc. Dr. Christian Bien iz Bonna (Nemačka) koji je tom prilikom izabran u zvanje visiting profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu. Tokom njihovog boravka održan je i simpozijum "EPILEPSIJA TEMPORALNOG REŽNJA" u organizaciji Medicinskog fakulteta u Beogradu i Klinike za neurologiju KCS.  Prof. Dr. Andreas Schulze-Bonhage (Neurozentrum der Albert-Ludwigs-Universität Sektion Epileptologie, Freiburg, Nemačka) tom prilikom održao je predavanja pod nazivima: “Semiology of temporal lobe seizures”, “Memory function and memory deficit in patients with temporal lobe epilepsy (inculding memory outcome and rehabilitation possibilities after temporal lobe resection)” i “Epileptogenic temporal lobe lesions: MRI and histopathology“, a Doc. Dr. Christian Bien (Universitätsklinik für Epileptologie, Bonn, Nemačka) predavanja sa sledećim naslovima: “Surface and intracranial EEG in temporal lobe epilepsy” i “Presurgical evaluation and surgical epilepsy therapy in patients with temporal lobe epilepsy: illustrative examples”.

Gostovanje dr Hubertus Lohmann:

Gost predavač Medicinskog fakulteta u Beogradu i Klinike za neurologiju KCS od 30. 10. do 31. 10. 2008. bio je dr Hubertus Lohmann, sa Klinike za neurologiju Univerzitetske bolnice u Minsteru (Nemačka), rukovodilac laboratorije za funkcionalni transkranijalni dopler i neuropsihologiju. Tokom svog boravka u Beogradu održao je dva predavanja: „Functional transcranial Doppler Sonography (fTCD): From research to clinical practice“, „Assessing feigned cognitive impairment: Relevance for clinical and forensic neuropsychology“. Bila je to izuzetna prilika da se čuju novine na području neurosonologije i neuropsihologije.

Gostovanje prof. dr Eugen Trinka i dr Martin Ortler:

Gosti Klinike za neurologiju KCS u Beogradu i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 14. i 15. oktobra bili su docent neurologije Dr Eugen Trinka i načelnik odeljenja za epileptologiju Univerzitetske bolnice u Insbruku i asistent neurohirurgije Dr Martin Ortler, načelnik jedinice za hirurgiju epilepsije Univerzitetske bolnice u Insbruku. Pored ostalih aktivnosti, uvaženi gosti i dragi prijatelji održali su dva predavanja, u slušaonici Klinike za neurologiju i svečanoj sali dekanata Medicinskog fakulteta u Beogradu: Doc. dr Eugen Trinka: Presurgical Evaluation of Patients with Epilepsy - Basic Principles and Practical Considerations, Ass. Dr Martin Ortler: Methods in Epilepsy Surgery (14. 10. 2008.) i Doc. Dr Eugen Trinka: Long term prognosis and outcomes after epilepsy surgery, Ass. Dr Martin Ortler: Special Problems in temporal Surgery (15.10. 2008.). Uoči predavanja na Medicinskom fakultetu, Doc. dr Eugen Trinka promovisan je u titulu Viziting profesora na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Gostovanje prof. dr Walter Van Emde Boass:

Gost Klinike za neurologiju u Beogradu od 05.08.2008. do 11.07.2008. godine bio je Prof. dr Walter Van Emde Boass,
profesor neurologije na Institutu za epileptologiju Heemstede, u Holandiji.
Profesor Van Emde Boass je doajen epileptologije, koji je u okviru posebnih komisija Međunarodne lige za borbu protiv epilepsije učestvovao u dizajniranju savremenih koncepata epileptologije, počevši od nove savremene definicije epileptičkog napada i epilepsija, preko klasifikacije tipova napada i epileptičkih sindroma, definisanja specifičnosti i značaja interiktalnih i iktalnih EEG obrazaca, do terapijskih strategija u zavisnosti od stanja i potreba bolesnika.
Ono po čemu je njegov uticaj nezaobilazan je definisanje mesta operativnog lečenja bolesnika sa epilepsijom. Prof. Van Emde Boass je izgradio koncept značaja klinicke semiologije napada i njene korelacije sa lokacijom ekstra i intrakranijalnog EEG-a, sa specifičnim lokalizacijama viđenim na snimcima mozga magnetskom rezonancom i
patološkim nalazom kod operisanih bolesnika.
Prof. Van Emde Boas je prihvatio da sa ekipom odeljenja za epilepsije Klinike za neurologiju u Beogradu provede nedelju dana u analizi iktalnih video-EEG snimaka i ostalih nalaza bolesnika sa farmakorezistentnim fokalnim epilepsijama kod kojih se razmatra mogucnost operativnog lečenja njihove epilepsije.
Tokom svog boravka, Profesor Van Emde Boas održao je i 2 predavanja u slušaonici Klinike za neurologiju: 1. Use and misuse of EEG i 2. Indications for special studies in epileptology.

alt alt alt alt alt

Gostovanje prof. dr Anthony Marson:

altGost Klinike za neurologiju i Medicinskog fakulteta u Beogradu od 25.06. do 26.06.2008. godine bio je Prof. Dr Anthony Marson iz “Walton Center for Neurology and Neurosurgery” u Liverpulu u Velikoj Britaniji.
Prof Marson je istaknuti istrazivač u oblasti neurologije i epileptologije. Rukovodilac je grupe za epileptologiju u sklopu projekta “Cochrane review” i autor preko 20 kritičkih meta analiza randomizovanih studija u sklopu "Cochrane Review in Epilepsy". Autor je mnogih radova štampanih u casopisima Lancet, British Medical Journal, Annals of Neurology, Neurology, Epilepsia, Clinical Trials i mnogim drugim.
Prof. Marson je zajedno sa Prof Davidom Chadwickom rukovodio MESS studijom koja je bila i ostala najveća randomizovana studija u epileptologiji i iz koje su sledili zaključci i opšte prihvaćene preporuke o kriterijumima za uvođenje antiepileptičkih lekova posle prvog/prvih epileptičkih napada. Rukovodio je SANAD studijom koja je u nezavisnoj (od farmaceutske industrije) organizaciji na 3000 bolesnika međusobno poredila efikasnost i podnošljivost klasičnih i novijih antiepileptičkih lekova kod bolesnika sa novodijagnostikovanom epilepsijom. Iz SANAD studije je zaključeno da je optimalan lek za inicijalno lečenje fokalnih epilepsija lamotrigin i da ima prednost nad do sada standardnim lekom karbamazepinom, a za inicijalno lečenje generalizovanih epilepsija osnovni lek ostaje valproat sa mogucnošću da se u slučaju potrebe zameni ili dopuni topiramatom. Oba istraživanja označavaju prekretnicu u epileptologiji od koje su stavovi definisani i iz kojih slede jasne preporuke u praktičnom radu.
Prof Marson je 26.06.2008. godine u Dekanatu Medicinskog fakulteta održao inauguraciono predavanje "STANDARD VERSUS NEW ANTIEPILEPTIC DRUGS FOR NEWLY DIAGNOSED EPILEPSY” povodom dodeljivanja titule „Visiting Professor“ na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.