Home Nauka
Nauka

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKA DELATNOST

Na Klinici za neurologiju Kliničkog centra Srbije se obavlja intenzivna naučno-istraživačka aktivnost koja je usmerena ka boljem razumevanju uzroka i prirode kliničkih ispoljavanja najčešćih neuroloških bolesti, ranijem postavljanju pravilne dijagnoze, boljoj diferencijalnoj dijagnozi, kao i testiranju novih terapijskih mogućnosti.

Rezultati rada bazičnih i kliničkih istraživanja su potpora svakodnevnom radu sa bolesnicima, a u cilju savremenog dijagnostičkog i terapijskog pristupa.

Dosadašnja naučno-istraživačka aktivnost ima kao posledicu publikovanje značajnog broja stručnih radova objavljenih u eminentnim stučnim časopisima međunarodnog značaja, kao i zapaženo učešće članova Klinike za neurologiju na stručnim sastancima u zemlji i inostranstvu, uključujući i predavanja po pozivu na najvažnijim naučnim skupovima u svetu. Uloženi trud je rezultovao uspostavljanjem naučne saradnje sa brojnim, sličnim ustanovama u svetu što je omogućilo primenu najsavremenijih metoda u dijagnostikovanju i lečenju naših bolesnika.

U sklopu ove aktivnosti obavlja se i obuka buduće generacije kliničara-istraživača, a poseban napor se ulaže u iznalaženje mogućnosti edukovanja naših članova u najrazvijenim centrima u svetu, u cilju praćenja i usvajanja aktuelne metodologije i savremenih naučnih dostignuća iz ove oblasti.

Dinamičan razvoj u oblasti neuronauka posebno se odnosi na sve veći terapijski potencijal. U skladu sa ovim na našoj klinici se obavlja provera i testiranje efikasnosti i podnošljivosti najnovijih terapijskih mogućnosti u neurologiji. Pored istraživanja, upoznavanja i ovladavanja savremenim terapijskim asortimanom, našim bolesnicima se pruža mogućnost savremenog lečenja po princima koji se sprovode i u ostalim centrima u svetu.

 

Ko je online

Imamo 29 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.