Home
Nova terapija za multiplu sklerozu uprkos pandemiji

Multipla skleroza je bolest koja predvodi među netraumatskim uzrocima onesposobljenosti mladih odraslih osoba.

Odlukom Ministarstva zdravlja i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) od maja meseca postali su nam dostupni novi lekovi koji menjaju prirodni tok multiple skleroze (MS). Uprkos COVID-19 pandemiji, Klinika za neurologiju je uvela ove lekove za gotovo 800 do sada nelečenih pacijenata sa MS.

Imajući u vidu da se radi o lekovima koji imaju svoje specifičnosti, bilo je potrebno iskoristiti značajne resurse Klinike za neurologiju i Kliničkog centra Srbije (KCS) i stvoriti nove kapacitete. U cilju primene leka okrelizumab, praktično je oživela Dnevna bolnica Polikliničko-dijagnostičke službe Klinike za neurologiju KCS gde je od juna 2020. ovaj visokoefektivan lek primio 161 pacijent. Pored dobro poznate terapije interferonima i glatiramer acetatom, koja je uvedena kod ukupno 405 novih pacijenata, po prvi put smo bili u mogućnosti da pojedinim pacijentima uključimo oralnu terapiju za multiplu sklerozu. Preko 80 bolesnika započelo je terapiju teriflunomidom, 37 dimetilfumaratom, a 31 kladribinom. Uključivanje 37 pacijenata na terapiju fingolimodom i 25 na terapiju natalizumabom sprovedeno je preko Dnevne bolnice Klinike za neurologiju, dok je za uvođenje leka alemtuzumab bila potrebna kraća hospitalizacija na Klinici.

Verovatno da ni delić ovog poduhvata V odeljenja Klinike za neurologija i same Klinike ne bi bio moguć bez svesrdnog i nesebičnog rada naših medicinskih sestara, kliničkih lekara i lekara na specijalizaciji Klinike za neurologiju, kao i lekara na specijalizaciji iz drugih ustanova.

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.