Home
Specijalizanti i klinički lekari Klinike za neurologiju u COVID sistemu

Tokom aktuelne pandemije, najmlađi lekari Klinike za neurologiju KCS rade u više COVID centara u Beogradu.

Ukupno deset naših mladih lekara daje svoj doprinos kontinuiranoj borbi protiv SARS-CoV-2 virusa. Angažovani su u Prijemnoj ambulanti Klinike za infektivne i tropske bolesti „Prof. dr Kosta Todorović“ Kliničkog centra Srbije, u stacionaru Klinike za grudnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije, kao i u novootvorenoj bolnici u Batajnici.

Na ovaj način naši lekari doprinose održanju zdravstenog sistema i poboljšanju kvaliteta zdravstvenih usluga, pre svega najugroženijim pacijentima. S obzirom na to da je do sada već postignut izvestan napredak u razumevanju kliničke prezentacije i prirodnog toka COVID-19, lečenje ovih pacijenata je značajno poboljšano. Pored toga, u aktuelnim pandemijskim okolnostima, naši lekari stiču dragoceno kliničko iskustvo.

Učešće u borbi protiv COVID-19 je još jedan vid doprinosa naše Klinike zdravlju i bezbednosti stanovništva Srbije što nam je uvek bilo na prvom mestu.

decembar 2020.

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.