Home
Urgentna neurologija održava uobičajeni nivo rada uprkos pandemiji

Iako je najveći deo godine za nama bio obeležen aktuelnom pandemijom i sledstvenim ograničenjima

i izmenama u načinu rada uzrokovanim prilagođavanjem na date okolnosti, Odeljenje urgentne neurologije i Urgentna neurološka ambulanta uspele su da održe uobičajeni nivo aktivnosti i kvaliteta rada u svim aspektima zbrinjavanja urgentnih neuroloških stanja.

Stavljajući zdravlje i bezbednost pacijenata i osoblja kao prioritet u organizaciji posla, prevaziđeni su brojni izazovi, uključujući i otežane uslove rada u novim okolnostima uz smanjenje kardrovskih potencijala zbog obolevanja i ispomoći drugim klinikama. Zahvaljujući velikom i nesebičnom angažmanu medicinskih sestara i lekara, koji participiraju u radu ovih organizacionih jedinica, ne bez ponosa, možemo reći da je obim i kvalitet pruženih usluga u proteklom periodu ostao nepromenjen u poređenju sa prethodnim godinama. U protekloj godini broj ambulantnih pregleda je bio za 27% manji u poređenju sa 2019. godinom, što je u skladu sa očekivanim zbog posledica same pandemije i pratećih okolnosti (otežano kretanje i hospitalizacija u COVID ustanovama), ali je značajno povećan broj hospitalizovanih pacijenata, i to za više od 25%. Pored ovoga, održane su i unapređene sve specifične dijagnostičke i terapijske aktivnosti koje se sprovode na Odeljenju, uz skraćenje trajanja hospitalizacije, prvenstveno iz epidemioloških razloga. Zbog kompleksne logistike i organizacije, terapija akutnog moždanog udara je predstavljala poseban izazov u novonastalim okolnostima. Nakon kraćeg perioda na početku pandemije, kada nisu izvođene sve rekanalizacione procedure u punom obimu, ubrzo je uspostavljen sistem prilagođen novim okolnostima, uz koji smo ne samo održali, već i povećali broj urgentnih rekanalizacionih intervencija u poređenju sa prethodnom godinom. U poređenju sa prethodnom godinom, broj pacijenata tretiranih intravenskom trombolizom je značajno povećan (46 pacijenata 2019. u odnosu na 73 pacijenta tokom 2020. godine), kao i broj učinjenih mehaničkih trombektomija (78 pacijenata tokom 2019. godine u odnosu na 101 pacijenta tokom 2020. godine). Pored navedenog, adekvatno su zbrinuti i svi ostali neurološki pacijenti, koji su zahtevali neodložnu dijagnostiku i terapiju sa teritorije Srbije, ali i iz regiona. U prilog činjenici da je održan adekvatan nivo pruženih usluga govori i podatak da je ukupni mortalitet smanjen u odnosu na prethodnu godinu (sa 13% na 9%).

Za sve navedeno, dugujemo veliku zahvalnost svima koji su učestvovali u radu, na prvom mestu medicinskom osoblju, ali i svim drugim “nevidljivim” članovima našeg kolektiva (transportni radnici, spremači, administrativno osoblje), koji su bili kontinuirano izloženi povećanom obimu rada u uslovima velikog epidemiološkog rizika.

Uvereni smo da će, po okončanju pandemije, kvalitet usluga koje pružamo nastaviti uzlaznom putanjom.

Kolektiv Odeljenja urgentne neurologije i Urgentne neurološke ambulante
Urgentni centar KCS
Klinika za neurologiju KCS

 

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.