1995. godina

Stručni radovi u 1995. godini

Lavrnić D, Vidaković A, Miletić V, Trikić R, Marinković Z, Rakočević V, Nikolić J, Wirguin I, Sadiq SA, Apostolski S. Motor neuron disease and monoclonal gammopathy. Eur Neurol 1995;35:104-107.
Lavrnić D, Vidaković A, Miletić V, Trikić R, Marinković Z, Rakočević V, Nikolić J, Wirguin I, Sadiq, Apostolski S.: Motor Neuron Disease and Monoclonal Gammopathy. Eur.Neurol. 35:104-107,1995.
Kostić VS, Lečić D, Kovačević Z, Filipović S, Šternić N. The premorbid personality of patients with parkinsons disease: evidence with tridimensional personality questionaire (tpq). Eur J Neurol 1995.
Kostić VS, Lečić D, Filipović S, Stojanović M. Depression and Parkinson¢s disease. Psychiatriki 1995; 6:125-135.
Filipović S, Kostić VS. Utility of auditory P300 in detection of presenile dementia. J Neurol Sci 1995; 131:150-155.
Stojanović M, Cvetković D, Kostić VS. A genetic study of idiopathic focal dystonias. J Neurol 1995; 242:508-511.
Kostić VS, Lečić D, Kovačević Z, Filipović S, Šternić N. The premorbid personality of patients with Parkinson¢s disease: evidence with tridimensional personality questionaire (TPQ). Eur J Neurol 1995; 1:249-252.
Filipović S, Kostić VS. The bifurcated P300 wave in dementia: characteristics and significance of P3a peak. Iugoslav Physiol Pharmacol Acta 1995; 31:465-478.
Šternić N, Radak Dj, Svetel M, Kostić VS, Petrović B. Glavobolja posle karotidne endarterektomije. Srpski Arhiv 1995; 123:143-145.
Filipović S, Stojanović-Svetel M, Čovičković-Šternić N, Kostić VS. P300 kognitivni evocirani potencijali kod Huntingtonove bolesti. Medicinska Istraživanja 1995; 28:55-60.
Kostić VS, Stojanović M, Dragutinović G. Magnetska rezonanca u dijagnozi striatonigralne degeneracije: prikaz dva slučaja. Radiološki Arhiv Srbije 1995; 7:632-635.
Kostić VS, Stojanović M. Retke forme tardivnih diskinezija. Engrami 1995; 17:63-71.
Jovanović D, Elezović I, Beslać-Bumbasirević Lj, Kovacević M, Jovanović R. HELLP syndrome--hemolysis, elevated liver enzymes and low plateled count. Srp Arh Celok Lek. 1995;123(5-6):161-3
Marinković S, Kovacević M, Gibo H, Milisavljević M, Bumbasirević L. The anatomical basis for the cerebellar infarcts. Surg Neurol. 1995;44(5):450-60; discussion 460-1.
Vidosava Rakočević-Stojanović, S. Pavlovic, D. Lavrnic, S. Apostolski: Ucestalost elektrokardiografskih promena kod osoba obolelih od miotonicne distrofije. Srpski Arhiv, 1995, 123, 9-10, 247-250.
D. Lavrnic, V. Rakočević-Stojanović, Z. Marinkovic, S. Pavlovic, A. Vidakovic I S. Apostolski: Lecenje miastenije gravis visokim dozama imunoglobulina “GE”. Srpski Arhiv, 1995, 123:5-6,146-148.
I. Tripković, Lj. Dimitrijević, V. Rakočević-Stojanović, Z. Marinković, S. Pavlović, A. Vidaković, S. Apostolski: Lečenje miastenije gravis visokim dozama imunoglobulina GE. Srpski arhiv, 1995:123;5-6,146-148.
Džoljić E and Džoljić M. Effects of 5-HT1 agonists on opiate withdrawal in mice. Yugoslav. Physiol. Pharmacol. Acta, 1995, 31: 31-35.

 

 

Ko je online

Imamo 29 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.