Home Pacijenti Priprema pacijenata za pregled
Priprema pacijenata za pregled
Centar za poremećaje pamćenja i demencije

Centar se nalazi u prizemlju Klinike za neurologiju u Ulici dr Subotića broj 6.

Pregled u Centru za poremećaje pamćenja i demencije se zakazuje na broj 011/3064235 ili lično na Klinici za neurologiju, u suterenu tj. na nivou -1. Potrebno je imati odgovarajući uput za ambulantni pregled, takozvani ’’plavi uput’’, iz nadležnog Doma zdravlja.

Prvi pregledi u Centru obavljaju se sredom.

 
Uputstvo za MR pregled

Pregled magnetnom rezonancijom (MR) je najsavršeniji pregled koji sadašnja medicinska dijagnostika poznaje i potpuno je bezbedan za pacijenta. Mogućne promene u organizmu MR registruje pomoću radiotalasnog zračenja tako da nema štetinh efekata kao kod rendgenskog pregleda. Signal se prima preko kompjutera i registruje u vidu slike preseka određenog dela tela. MR pregled može mnogo pomoći lekaru koji Vas vodi za postavljanje jasne dijagnoze u cilju daljeg pravilnog lečenja. Svetska kilinička iskustva, koja koristimo prilikom pregleda, traju već desetak godina, a aparat je jedan od najsavremenijih u svetu.

 
Informacije za pacijente koji se primaju na kiničko lečenje

Poštovana/i  gospođo-gospodine,

Molimo Vas:

  • da doprinesete težnjama koje činimo da bi Vam omogućili humaniji tretman i učinili prijatnijim boravak u našoj kući;
  • da lekove koje ste poneli sa sobom pokažete sestri pri prijemu;
  • da brinete o svojim stvarima (nakit, novac, mobilni telefon, dokumenta...) i da ih prilikom napuštanja bolesničke sobe ponesete sa sobom, jer mi ne preuzimamo odgovornost za Vaše lične stvari.
 
Elektroencefalografija (EEG)

Šta je elektroencefalografija (EEG)?

Elektroencefalografija je grafički prikaz električne aktivnosti mozga, koja se registruje preko elektroda postavljenih na površinu glave. Snimanje je neinvazivno (bezbolno) i ne koristi se nikakvo zračenje. Jedini uslov za izvođenje EEG-a je da na površini glave nema svežih povreda, rana ili lokalnih infekcija, zbog čega elektrode ne bi smele da se postave na površinu glave.
EEG snima promene električne aktivnosti mozga koji su posledica elektro-hemijskih i energetskih funkcija nervnih ćelija u stanju zdravlja i bolesti i ne može da prikaže niti misli, emocije, želje niti bilo koju drugu "višu kortikalnu funkciju" mozga.

 
EMG kabinet

Šta je Elektromioneurografija EMNG?

Elektromioneurografija EMNG je neurofiziološka metoda za ispitivanje bolesti perifernog nervnog sistema.

 
Kabinet za evocirane potencijale

Šta su evocirani potencijali ?

Evocirani potencijali predstavljaju neinvazivnu (bezbolnu) funkcionalnu elektrofizilošku metodu kojom se ispituje integritet pojedinih nervnih struktura, upotrebom određenih spoljnih stimulusa.

 
Terapijska izmena plazme

Šta je terapijska izmena plazme?

Terapijska izmena plazme je metoda uklanjanja cirkulišućih antitela. Najčešće se primenjuje kod autoimunih bolesti : Myastenia gravis, MS, Polyradiculoneuritis, Lupus, ali je i nezaobilazna terapijska procedura kod trovanja lekovima (barbiturati) i gljivama.

 
Kabinet za ehosonografsku dijagnostiku

Šta je ehosonografska dijagnostika?

Ehosonografska dijagnostika je ultrazvučna metoda ispitivanja krvnih sudova glave,vrata, moždanog parenhima.

 


Ko je online

Imamo 26 gostiju na mreži

Webinari na Internetu

Predvideli smo da se svakog trećeg četvrtka, sa početkom u 12 časova, u mesecu stručnoj i naučnoj neurološkoj javnosti Srbije obrate naši eminentni stručnjaci i predavači sa temama koje su aktuelne i koje zaokupljaju neurološku profesionalnu i istraživačku znatiželju kod nas i u svetu.
Webinari će se održavati u formi kratkih predavanja (20 minuta sa dodatnih 5 minuta za pitanja) u kojoj će auditorijum sačinjavati lekari na specijalizaciji na našoj klinici. Detaljnije na ovom linku.

 

Stručni radovi u periodu od 1981. do 2016.

Spisak stručnih radova zaposlenih na Klinici za neurologiju u periodu od 1981. godine do današnjih dana. Spisak možete pogledati ovde.